Mokejimo pranesimai

Nepavykus prisijungti, skambinti tel. 248 0911.Informacija apie laikiną vandens tiekimo nutraukimą L. Giros g. 100

2021 sausio 12

Vilniaus vandenys“ | TEMA | 15min.ltVilniaus vandenys informuoja, kad 2021 m. sausio 14 d. nuo 9.00 val. iki 12.00 val. dėl vandentiekio tinklo atnaujinimo darbų planuojamas laikinas vandens tiekimo nutraukimas L. Giros g. 100 Vilnius.
Atsiprašo dėl galimų nepatogumų ir kviečia vandeniu pasirūpinti iš anksto.

Po atliktų darbų gali laikinai pablogėti geriamojo vandens kokybė, bet tai sveikatai nepavojinga.

Informacija apie planinius darbus ir numatomus vandens atjungimus bei įvykusias avarijas, dėl kurių taip pat gali sutrikti vandens tiekimas, pateikiama žemėlapyje

Draudimas rūkyti daugiabučiuose

2021 sausio 4

Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio pakeitimas, kuris nustatė papildomus draudimus ir ribojimus rūkymui daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose.

Pagal įstatymo reikalavimus pastato (buto) savininkas ar kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi pastatu (butu) ir jame rūko, privalo užtikrinti, kad tabako dūmai nepatektų į kito savininko pastato (buto) patalpas bei į to paties buto patalpas.

Įstatyme nustatyta, kad rūkyti draudžiama:

  1. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiose gyvenamosiose patalpose (taikoma bendrai voniai, tualetui, koridoriui ir kitoms bendroms patalpoms bute, kurio kambariai priklauso atskiriems savininkams);
  2. kitose bendrosios dalinės nuosavybės teisės patalpose ir kitose pastato dalyse (taikoma bendroms namo laiptinėms, koridoriams, rūsiams, palėpėms, virtuvėms, tualetams ir pan.);
  3. daugiabučių namų balkonuose, terasose, lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, kai bent vienas namo gyventojas prieštarauja rūkymui. Skaityti plačiau …

Ramių ir jaukių šv. Kalėdų !

2020 gruodžio 22

Informacija apie laikiną vandens tiekimo nutraukimą L. Giros g. 121, 123, 125, 127

2020 gruodžio 17

Vilniaus vandenys“ | TEMA | 15min.lt Vilniaus vandenys informuoja, kad 2020 m. gruodžio 21 d. nuo 9.00 val. iki 15.00 val. dėl vandentiekio tinklo atnaujinimo darbų planuojamas laikinas vandens tiekimo nutraukimas L. Giros g.: 121, 123, 125, 127, Vilnius.
Atsiprašo dėl galimų nepatogumų ir kviečia vandeniu pasirūpinti iš anksto.

Po atliktų darbų gali laikinai pablogėti geriamojo vandens kokybė, bet tai sveikatai nepavojinga.

Informacija apie planinius darbus ir numatomus vandens atjungimus bei įvykusias avarijas, dėl kurių taip pat gali sutrikti vandens tiekimas, pateikiama žemėlapyje

DAUGIABUČIŲ NAMŲ GYVENTOJŲ DĖMESIUI !

2020 gruodžio 16

Didėjant netinkamai tvarkomų pakuočių kiekiui VASA stiprina kontrolę ir edukaciją

 

Sostinės savivaldybės įmonė „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ (VASA) pasitelkė į pagalbą miesto seniūnijas, kurių pagalba siekiama informuoti gyventojus apie tinkamą pakuočių atliekų tvarkymą ir operatyviai nustatyti pažeidėjus. Pastaruoju metu vis daugiau randama įvairių prekių pakuočių (kartoninių dėžių), paliktų šalia mišrių ir rūšiuojamų atliekų konteinerių. Identifikavus pakuotės savininką, informacija perduodama Vilniaus miesto Viešosios tvarkos skyriui. VASA atstovai atkreipia dėmesį, kad pakuotėms, pagamintoms iš popieriaus, stiklo, plastmasės, yra skirti specialūs konteineriai, siekiant sumažinti mišrių komunalinių atliekų kiekį ir taršą sąvartynuose bei surinkti ir perdirbti panaudotas pakuotes. Netinkamai tvarkomos pakuotės teršia miestą ir didina atliekų tvarkymo kaštus.

Skaityti plačiau VASA stiprina kontrolę ir edukaciją

 

Daugiau informacijos apie pakuočių (stiklo, metalo, plastiko) rūšiavimą ir tvarkymą: https://sivasa.lt/kaip-teisingai-rusiuoti

 

Informacija apie laikiną vandens tiekimo nutraukimą S. Nėries g. 25, 27 Gedvydžių g. 3, 5, 7

2020 gruodžio 8

Vilniaus vandenys“ | TEMA | 15min.ltVilniaus vandenys informuoja, kad 2020 m. gruodžio 10 d. nuo 8.30 val. iki 15.00 val. dėl vandentiekio tinklo atnaujinimo darbų planuojamas laikinas vandens tiekimo nutraukimas Vilniuje:

S. Nėries g.: 25, 27;
Gedvydžių g.: 3, 5, 7.

Atsiprašo dėl galimų nepatogumų ir kviečia vandeniu pasirūpinti iš anksto.

Po atliktų darbų gali laikinai pablogėti geriamojo vandens kokybė, bet tai sveikatai nepavojinga.

Informacija apie planinius darbus ir numatomus vandens atjungimus bei įvykusias avarijas, dėl kurių taip pat gali sutrikti vandens tiekimas, pateikiama žemėlapyje.

Informacija apie laikiną vandens tiekimo nutraukimą S. Nėries g. 31, Gedvydžių g. 1

2020 gruodžio 4

Vilniaus vandenys informuoja, kad 2020 m. gruodžio 8 d. nuo 8.30 val. iki 15.00 val. dėl vandentiekio tinklo atnaujinimo darbų planuojamas laikinas vandens tiekimo nutraukimas  S. Nėries g. 31, Gedvydžių g. 1 .
Atsiprašo dėl galimų nepatogumų ir kviečia vandeniu pasirūpinti iš anksto.

Po atliktų darbų gali laikinai pablogėti geriamojo vandens kokybė, bet tai sveikatai nepavojinga.

Informacija apie planinius darbus ir numatomus vandens atjungimus bei įvykusias avarijas, dėl kurių taip pat gali sutrikti vandens tiekimas, pateikiama žemėlapyje.

GYVENTOJŲ DĖMESIUI !

2020 gruodžio 3

UAB “Fabeta”, vadovaudamasi 2020 lapkričio 4 d. LR vyriausybės nutarimo dėl karantino LR teritorijoje paskelbimo 2.2.1. punktu, dalį paslaugų teiks nuotoliniu būdu, tretieji asmenys į bendrovės patalpas nebus įleidžiami. Gedimai ir avarijos bus likviduojamos. Skambinti tel. 248 4112, 248 4111, 248 0911, 248 4115, el. p. info@fabeta.lt

UAB  „Fabeta“ administracija

Kaip pasirinkti elektros energijos tiekėją?

2020 lapkričio 4

Lietuvoje jau ne vieną mėnesį skamba žinia bei netyla diskusijos apie tai, kad elektros energijos kaina nebebus kontroliuojama valstybės, o ja jau prekiauja elektros tiekėjai. Gyventojams kyla klausimų, kaip ir kada jie turėtų pasirinkti tiekėją, kaip tais pačiais kabeliais (pvz. ateinančiais į vieną daugiabutį) gali būti tiekiama skirtingų tiekėjų elektros energija, kas parinks tiekėją bendrijoms, pvz. už elektros energija daugiabučių gyvenamųjų namų laiptinių apšvietimui?

Į visus klausimus norintys sužinoti gyventojai turėtų apsilankyti specialiai šiam pokyčiui skirtame puslapyje pasirinkitetiekeja.lt.

Dažniausiai užduodami klausimai

Vilniaus mieste pradedamas 2020-2021 metų šildymo sezonas

2020 spalio 14

Informuojame, kad vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu,  2020–2021 metų šildymo sezonas Vilniaus miesto ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo ir sveikatos priežiūros įstaigose ir Vilniaus miesto gyvenamuosiuose, administraciniuose ir visuomeniniuose pastatuose, kurių šilumos vartotojai nenusprendė dėl savo pastatų šildymo pradžios, pradedamas nuo 2020 m. spalio 15 d. pagal su akcine bendrove „Vilniaus šilumos tinklai“ suderintą šildymo įjungimo šilumos vartotojams programą (pridedama).

Elektroninio dokumento nuorašas

 

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra administravimas?

Administravimas – tai daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų (bendrasavininkių) (toliau vadinama – patalpų savininkai) bendrosios dalinės nuosavybės paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti.
 

2. Kas yra nuolatinė techninė priežiūra?

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra (eksploatavimas) - namo būklės nuolatinis stebėjimas, pastato pagrindinių konstrukcijų (sienų, cokolio, stogo ir kitų konstrukcijų) mechaninio patvarumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų saugaus naudojimo užtikrinimas, jų profilaktika, gaisrinės saugos palaikymas. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų techninė priežiūra - techninių ir organizacinių priemonių, skirtų gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomiesiems reikalavimams įgyvendinti, visuma, apimanti bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą) ir remontą.
 

3. Kas yra bendrojo naudojimo objektai (bendroji nuosavybė)?

Bendrojo naudojimo objektai - bendroji dalinė daugiabučio namo savininkų nuosavybė. Tai yra:
1) bendrosios konstrukcijos - pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios (pamatai, sienos, perdenginiai, stogas) ir kitos konstrukcijos (balkonų bei laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys);
2) bendroji inžinerinė įranga - daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir angos, šildymo radiatoriai, elektros skydinės, liftai, televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, katilinės ir kita bendro naudojimo inžinerinė techninė įranga bendrojo naudojimo patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti atskiriems gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso namo inžinerinės techninės įrangos funkcionavimu ir jeigu jie nėra trečiųjų asmenų nuosavybė;
3) bendrojo naudojimo patalpos - daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims.
 

4. Kas yra privalomieji reikalavimai?

Gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir naudojimo privalomieji reikalavimai – tai įstatymuose ir valstybės valdymo institucijų patvirtintuose normatyviniuose dokumentuose (techniniuose reglamentuose, priežiūros bei eksploatavimo taisyklėse ir kitur) nustatyti privalomieji pastato konstrukcijų mechaninio atsparumo ir stabilumo, gaisrinės saugos, higienos, aplinkos apsaugos, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo, kiti pastato ir jo inžinerinės techninės įrangos naudojimo ir priežiūros reikalavimai.
 

5. Kas yra papildomai teikiamos paslaugos?

Tai – patalpų savininko nuosavybės ir priežiūros ribose teikiamos remonto ir kitos paslaugos: šalto ir karšto vandentiekio remontas nuo išleidimo čiaupų iki ventilių bute, buto kanalizacijos pravalymas, elektros instaliacijos bute remontas ir kt. Tokios paslaugos yra apmokamos pagal atliktų darbų aktą.