Mokejimo pranesimai

Nepavykus prisijungti, skambinti tel. 248 0911.Informacija apie laikiną vandens tiekimo nutraukimą S. Nėries g. 7, 9, 13, 23

2021 kovo 5

Vilniaus vandenys“ | TEMA | 15min.lt UAB “Vilniaus vandenys” informuoja, kad 2021 m. kovo 8 d. nuo 8.30 val. iki 15.00 val. dėl vandentiekio tinklo atnaujinimo darbų planuojamas laikinas vandens tiekimo nutraukimas S. Nėries g.: 7, 9, 13, 23 Vilniuje. UAB “Vilniaus vandenys” atsiprašo dėl galimų nepatogumų ir kviečia vandeniu pasirūpinti iš anksto. Po atliktų darbų gali laikinai pablogėti geriamojo vandens kokybė, bet tai sveikatai nepavojinga.

Informacija apie laikiną vandens tiekimo nutraukimą S. Stanevičiaus g. 2, 4 , 10, 12

2021 kovo 3

Vilniaus vandenys“ | TEMA | 15min.lt UAB “Vilniaus vandenys” informuoja, kad 2021 m. kovo 5 d. nuo 8.30 val. iki 15.00 val. dėl vandentiekio tinklo atnaujinimo darbų planuojamas laikinas vandens tiekimo nutraukimas S. Stanevičiaus g. : 2, 4, 10, 12, Vilniuje. UAB “Vilniaus vandenys” atsiprašo dėl galimų nepatogumų ir kviečia vandeniu pasirūpinti iš anksto. Po atliktų darbų gali laikinai pablogėti geriamojo vandens kokybė, bet tai sveikatai nepavojinga.

Informacija apie laikiną vandens tiekimo nutraukimą L. Giros g. 96, 98, 102, 104, 106, 108, 110

2021 kovo 3

Vilniaus vandenys“ | TEMA | 15min.lt UAB “Vilniaus vandenys” informuoja, kad 2021 m. kovo 4 d. nuo 9.00 val. iki 15.00 val. dėl vandentiekio tinklo atnaujinimo darbų planuojamas laikinas vandens tiekimo nutraukimas L. Giros g. : 96, 98, 102, 104, 106, 108, 110 Vilniuje. UAB “Vilniaus vandenys” atsiprašo dėl galimų nepatogumų ir kviečia vandeniu pasirūpinti iš anksto. Po atliktų darbų gali laikinai pablogėti geriamojo vandens kokybė, bet tai sveikatai nepavojinga.

Informacija apie laikiną vandens tiekimo nutraukimą S. Nėries g. 29, Gedvydžių g. 5

2021 vasario 23

Vilniaus vandenys“ | TEMA | 15min.lt UAB “Vilniaus vandenys” informuoja, kad 2021 m. vasario 24 d. nuo 8.30 val. iki 15.00 val. dėl vandentiekio tinklo atnaujinimo darbų planuojamas laikinas vandens tiekimo nutraukimas S. Nėries g. 29; Gedvydžių g. 5 Vilniuje. UAB “Vilniaus vandenys” atsiprašo dėl galimų nepatogumų ir kviečia vandeniu pasirūpinti iš anksto. Po atliktų darbų gali laikinai pablogėti geriamojo vandens kokybė, bet tai sveikatai nepavojinga.

Informacija apie laikiną vandens tiekimo nutraukimą S. Stanevičiaus g. 2, 4 , 10, 12

2021 vasario 17

Vilniaus vandenys“ | TEMA | 15min.lt UAB “Vilniaus vandenys” informuoja, kad 2021 m. vasario 18 d. nuo 8.30 val. iki 15.00 val. dėl vandentiekio tinklo atnaujinimo darbų planuojamas laikinas vandens tiekimo nutraukimas S. Stanevičiaus g. : 2, 4, 10, 12, Vilniuje. UAB “Vilniaus vandenys” atsiprašo dėl galimų nepatogumų ir kviečia vandeniu pasirūpinti iš anksto. Po atliktų darbų gali laikinai pablogėti geriamojo vandens kokybė, bet tai sveikatai nepavojinga.

Dėl S. Stanevičiaus g. 9, 15, 17 kiemų valymo 2021-02-13 d.

2021 vasario 12

UAB ,,Mano aplinka” pranešė, kad 2021-02-13 d. valys kiemų važiuojamąsias dalis S. Stanevičiaus g. 9, 15, 17 ir prašo gyventojų atlaisvinti kiemus nuo automobilių.

Informacija apie laikiną vandens tiekimo nutraukimą S. Nėries g. 25, 27; Gedvydžių g. 3

2021 vasario 8

Vilniaus vandenys“ | TEMA | 15min.lt UAB “Vilniaus vandenys” informuoja, kad 2021 m. vasario 09 d. nuo 8.30 val. iki 15.00 val. dėl vandentiekio tinklo atnaujinimo darbų planuojamas laikinas vandens tiekimo nutraukimas S. Nėries g. 25, 27;
Gedvydžių g. 3
Vilniuje. UAB “Vilniaus vandenys” atsiprašo dėl galimų nepatogumų ir kviečia vandeniu pasirūpinti iš anksto. Po atliktų darbų gali laikinai pablogėti geriamojo vandens kokybė, bet tai sveikatai nepavojinga.

Kiemų valymo grafikas

2021 vasario 8

UAB ,,Mano aplinka” pateikė sąrašą, kur planuoja valyti kiemus:

  • 2021-02-08 S. Neries g. 3, 5, 41, 43, 45, L. Giros g. 82, 84, 86, 96, 98, 100,  Gedvydžių g. 10, 12, 14,  P. Žadeikos g. 4, 6;
  • 2021-02-09   S. Nėries g. 7, 9,   L. Giros g. 88, 90, 102, 104, Gedvydžių g. 2, 4, 16, 18, 20, P. Žadeikos g.  8, 10, 12;
  • 2021-02-10  S. Nėries g. 11, 13, 15, L. Giros g. 106, 108, 110, Gedvydžių g. 21, 22, 22A, 23, 23 A, 24,  P. Žadeikos g. 14, 16;
  • 2021-02-11  Gedvydžių g. 1, 3, 5,  P. Žadeikos g. 18, 20, 22;
  • 2021-02-12 S. Nėries g. 23, 25, 27, P. Žadeikos g. 9, 11 13 .

Violeta Kelerienė

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Fabijoniškių seniūnijos specialistė S. Stanevičiaus g. 24, 32 kabinetas LT-07102 Vilnius Tel. (8 5) 265 8903 El. p. violeta.keleriene@vilnius.lt

  

Informacija apie laikiną vandens tiekimo nutraukimą S. Nėries g. 29; Gedvydžių g. 5

2021 vasario 1

Vilniaus vandenys“ | TEMA | 15min.lt UAB “Vilniaus vandenys” informuoja, kad 2021 m. vasario 02 d. nuo 8.30 val. iki 15.00 val. dėl vandentiekio tinklo atnaujinimo darbų planuojamas laikinas vandens tiekimo nutraukimas S. Nėries g. 29;
Gedvydžių g. 5
Vilniuje. UAB “Vilniaus vandenys” atsiprašo dėl galimų nepatogumų ir kviečia vandeniu pasirūpinti iš anksto. Po atliktų darbų gali laikinai pablogėti geriamojo vandens kokybė, bet tai sveikatai nepavojinga.

Gerbiami gyventojai,

2021 sausio 28

SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ informuoja, kad iškritus gausiam sniegui Vilniuje galimi laikini klientų aptarnavimo telefonu sutrikimai dėl užfiksuotų gedimų telefoninio ryšio operatoriaus tinkle. Esant neatidėliotinam poreikiui, prašome kreiptis el. paštu rinkliava@sivasa.lt arba per savitarnos svetainę savitarna.sivasa.lt .Nenuvalyti ir slidūs keliai, užstatyti automobiliai pravažiavimuose ir prie konteinerių – šiuo metu yra pagrindiniai trukdžiai laiku išvežti atliekas. Dėl to galimi komunalinių atliekų išvežimo vėlavimai. Tikimės Jūsų supratingumo ir prašome pagal galimybes palengvinti privažiavimą prie konteinerių daugiabučių namų kiemuose bei privačių namų kvartaluose.

Šiuo metu darome viską, kas įmanoma, kad minėti trukdžiai būtų pašalinti ir galėtume užtikrinti sklandų atliekų tvarkymo paslaugų teikimą bei klientų aptarnavimą.

Pagarbiai

SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra administravimas?

Administravimas – tai daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų (bendrasavininkių) (toliau vadinama – patalpų savininkai) bendrosios dalinės nuosavybės paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti.
 

2. Kas yra nuolatinė techninė priežiūra?

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra (eksploatavimas) - namo būklės nuolatinis stebėjimas, pastato pagrindinių konstrukcijų (sienų, cokolio, stogo ir kitų konstrukcijų) mechaninio patvarumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų saugaus naudojimo užtikrinimas, jų profilaktika, gaisrinės saugos palaikymas. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų techninė priežiūra - techninių ir organizacinių priemonių, skirtų gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomiesiems reikalavimams įgyvendinti, visuma, apimanti bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą) ir remontą.
 

3. Kas yra bendrojo naudojimo objektai (bendroji nuosavybė)?

Bendrojo naudojimo objektai - bendroji dalinė daugiabučio namo savininkų nuosavybė. Tai yra:
1) bendrosios konstrukcijos - pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios (pamatai, sienos, perdenginiai, stogas) ir kitos konstrukcijos (balkonų bei laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys);
2) bendroji inžinerinė įranga - daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir angos, šildymo radiatoriai, elektros skydinės, liftai, televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, katilinės ir kita bendro naudojimo inžinerinė techninė įranga bendrojo naudojimo patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti atskiriems gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso namo inžinerinės techninės įrangos funkcionavimu ir jeigu jie nėra trečiųjų asmenų nuosavybė;
3) bendrojo naudojimo patalpos - daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims.
 

4. Kas yra privalomieji reikalavimai?

Gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir naudojimo privalomieji reikalavimai – tai įstatymuose ir valstybės valdymo institucijų patvirtintuose normatyviniuose dokumentuose (techniniuose reglamentuose, priežiūros bei eksploatavimo taisyklėse ir kitur) nustatyti privalomieji pastato konstrukcijų mechaninio atsparumo ir stabilumo, gaisrinės saugos, higienos, aplinkos apsaugos, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo, kiti pastato ir jo inžinerinės techninės įrangos naudojimo ir priežiūros reikalavimai.
 

5. Kas yra papildomai teikiamos paslaugos?

Tai – patalpų savininko nuosavybės ir priežiūros ribose teikiamos remonto ir kitos paslaugos: šalto ir karšto vandentiekio remontas nuo išleidimo čiaupų iki ventilių bute, buto kanalizacijos pravalymas, elektros instaliacijos bute remontas ir kt. Tokios paslaugos yra apmokamos pagal atliktų darbų aktą.