Mokejimo pranesimai

Nepavykus prisijungti, skambinti tel. 248 0911.ESO informuoja apie laikiną elektros nutraukimą

2021 gruodžio 9

ESO Primena, kad bus laikinai nutrauktas elektros energijos tiekimas. Elektros atjungimo laikas: 2021-12-10 nuo 10:00 iki 15:00 val. Adresams: Gedvydžių g. 3, 5 ir S.Nėries g. 7, 9, 11, 13, 15, 23, 25, 27, 29, 31. Kaip pasiruošti galimam elektros dingimui? Sužinokite čia. https://www.eso.lt/lt/namams/elektra/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-gedima/kritines-situacijos/kaip-pasiruosti-galimam-elektros-dingimui.html . Atsiprašome už galimus nepatogumus. ESO

ESO informuoja apie laikiną elektros nutraukimą Stanevičiaus g. 52 name

2021 lapkričio 17

Primename, kad laikinai nutrauksime elektros energijos tiekimą. Elektros atjungimo laikas: 2021-11-18 nuo 10:00 iki 16:00 val. Adresas ir objekto Nr. S. Stanevičiaus g. 52, Vilnius Nr. 12013373 Kaip pasiruošti galimam elektros dingimui? Sužinokite čia (https://www.eso.lt/lt/namams/elektra/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-gedima/kritines-situacijos/kaip-pasiruosti-galimam-elektros-dingimui.html) Atsiprašome už galimus nepatogumus. ESO

UAB “Fabeta” skubiai ieško santechniko-šilumininko, santechniko

2021 lapkričio 17

UAB “Fabeta” skubiai ieško santechniko-šilumininko, santechniko. Darbo pobūdis: – šildymo ir karšto vandens, geriamo vandens sistemų techninė apžiūra daugiabučiuose namuose; – avarijų likvidavimas, remonto darbai; – techninės dokumentacijos šilumos punkte pildymas.

Reikalavimai :
  • energetikos darbuotojo pažymėjimas, suteikiantis teisę dirbti ir būti atsakingam už šilumos ūkio priežiūrą;
  • santechniko kvalifikacijos pažymėjimas;
  • lietuvių kalbos mokėjimas;
  • vairuotojo pažymėjimas. 

Atlyginimas 700 Eur į rankas su galimais priedais už papildomai atliktus darbus. Mielai priimsime pensijinio amžiaus žmones. Pasiteiravimui tel. 8 674 72732 ; 8 687 56772

Pradedamas 2021-2022 metų šildymo sezonas

2021 spalio 6

Informuojame, kad vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu,  2021–2022 metų šildymo sezonas Vilniaus miesto ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo ir sveikatos priežiūros įstaigose ir Vilniaus miesto gyvenamuosiuose, administraciniuose ir visuomeniniuose pastatuose, kurių šilumos vartotojai nenusprendė dėl savo pastatų šildymo pradžios, pradedamas nuo 2021 m. spalio 7 d. pagal su akcine bendrove „Vilniaus šilumos tinklai“ suderintą šildymo įjungimo šilumos vartotojams programą (pridedama).

„Vilniaus šilumos tinklai“ pranešimas dėl hidraulinių bandymų

2021 liepos 9

Informuojame, kad šilumos tiekėjas UAB „Vilniaus šilumos tinklai“ š.m. liepos mėn. 12-14  d. vykdys šilumos trasų hidraulinius bandymus ir remontą. Dėl šios priežasties nuo liepos 12 d. 10:00 val. iki liepos 14 d. 16:00 val. numatomas termofikacinio vandens karštam vandeniui ruošti tiekimo nutraukimas. Tuo pačiu nešils gyvatukai, o iš karšto vandens čiaupų tekės šaltas vanduo. Karšto vandens tiekimas gali būti atnaujintas bet kurio metu be atskiro perspėjimo. Pasiteirauti apie hidraulinių bandymų, remontų eigą galima AB „Vilniaus šilumos tinklai“ skambučių centro  telefonu 1840.

Dėl šildymo sezono baigimo

2021 gegužės 3

Vilniaus miesto savivaldybė informuoja, kad 2020–2021 metų šildymo sezonas baigiamas 2021 m. gegužės 5 d. gyvenamuosiuose namuose ir administraciniuose pastatuose .

Informacija apie laikiną vandens tiekimo nutraukimą S. Nėries g. 3, 5, 11

2021 kovo 20

Vilniaus vandenys“ | TEMA | 15min.lt UAB “Vilniaus vandenys” informuoja, kad 2021 m. kovo 24 d. nuo 8.30 val. iki 14.00 val. dėl vandentiekio tinklo atnaujinimo darbų planuojamas laikinas vandens tiekimo nutraukimas S. Nėries g. 3, 5, 11 Vilniuje. UAB “Vilniaus vandenys” atsiprašo dėl galimų nepatogumų ir kviečia vandeniu pasirūpinti iš anksto. Po atliktų darbų gali laikinai pablogėti geriamojo vandens kokybė, bet tai sveikatai nepavojinga.

Informacija apie laikiną vandens tiekimo nutraukimą S. Stanevičiaus g. 6, 8

2021 kovo 20

Vilniaus vandenys“ | TEMA | 15min.lt UAB “Vilniaus vandenys” informuoja, kad 2021 m. kovo 23 d. nuo 8.30 val. iki 15.00 val. dėl vandentiekio tinklo atnaujinimo darbų planuojamas laikinas vandens tiekimo nutraukimas S. Stanevičiaus g. 6, 8, Vilniuje. UAB “Vilniaus vandenys” atsiprašo dėl galimų nepatogumų ir kviečia vandeniu pasirūpinti iš anksto. Po atliktų darbų gali laikinai pablogėti geriamojo vandens kokybė, bet tai sveikatai nepavojinga.

Informacija apie laikiną vandens tiekimo nutraukimą S. Nėries g. 3, 5

2021 kovo 9

Vilniaus vandenys“ | TEMA | 15min.lt UAB “Vilniaus vandenys” informuoja, kad 2021 m. kovo 10 d. nuo 8.30 val. iki 15.00 val. dėl vandentiekio tinklo atnaujinimo darbų planuojamas laikinas vandens tiekimo nutraukimas S. Nėries g. 3, 5 Vilniuje. UAB “Vilniaus vandenys” atsiprašo dėl galimų nepatogumų ir kviečia vandeniu pasirūpinti iš anksto. Po atliktų darbų gali laikinai pablogėti geriamojo vandens kokybė, bet tai sveikatai nepavojinga.

Informacija apie laikiną vandens tiekimo nutraukimą S. Stanevičiaus g. 6, 8, S. Nėries g. 11

2021 kovo 8

Vilniaus vandenys“ | TEMA | 15min.lt UAB “Vilniaus vandenys” informuoja, kad 2021 m. kovo 9 d. nuo 8.30 val. iki 15.00 val. dėl vandentiekio tinklo atnaujinimo darbų planuojamas laikinas vandens tiekimo nutraukimas S. Stanevičiaus g. 6, 8, S. Nėries g. 11 Vilniuje. UAB “Vilniaus vandenys” atsiprašo dėl galimų nepatogumų ir kviečia vandeniu pasirūpinti iš anksto. Po atliktų darbų gali laikinai pablogėti geriamojo vandens kokybė, bet tai sveikatai nepavojinga.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra administravimas?

Administravimas – tai daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų (bendrasavininkių) (toliau vadinama – patalpų savininkai) bendrosios dalinės nuosavybės paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti.
 

2. Kas yra nuolatinė techninė priežiūra?

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra (eksploatavimas) - namo būklės nuolatinis stebėjimas, pastato pagrindinių konstrukcijų (sienų, cokolio, stogo ir kitų konstrukcijų) mechaninio patvarumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų saugaus naudojimo užtikrinimas, jų profilaktika, gaisrinės saugos palaikymas. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų techninė priežiūra - techninių ir organizacinių priemonių, skirtų gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomiesiems reikalavimams įgyvendinti, visuma, apimanti bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą) ir remontą.
 

3. Kas yra bendrojo naudojimo objektai (bendroji nuosavybė)?

Bendrojo naudojimo objektai - bendroji dalinė daugiabučio namo savininkų nuosavybė. Tai yra:
1) bendrosios konstrukcijos - pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios (pamatai, sienos, perdenginiai, stogas) ir kitos konstrukcijos (balkonų bei laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys);
2) bendroji inžinerinė įranga - daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir angos, šildymo radiatoriai, elektros skydinės, liftai, televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, katilinės ir kita bendro naudojimo inžinerinė techninė įranga bendrojo naudojimo patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti atskiriems gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso namo inžinerinės techninės įrangos funkcionavimu ir jeigu jie nėra trečiųjų asmenų nuosavybė;
3) bendrojo naudojimo patalpos - daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims.
 

4. Kas yra privalomieji reikalavimai?

Gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir naudojimo privalomieji reikalavimai – tai įstatymuose ir valstybės valdymo institucijų patvirtintuose normatyviniuose dokumentuose (techniniuose reglamentuose, priežiūros bei eksploatavimo taisyklėse ir kitur) nustatyti privalomieji pastato konstrukcijų mechaninio atsparumo ir stabilumo, gaisrinės saugos, higienos, aplinkos apsaugos, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo, kiti pastato ir jo inžinerinės techninės įrangos naudojimo ir priežiūros reikalavimai.
 

5. Kas yra papildomai teikiamos paslaugos?

Tai – patalpų savininko nuosavybės ir priežiūros ribose teikiamos remonto ir kitos paslaugos: šalto ir karšto vandentiekio remontas nuo išleidimo čiaupų iki ventilių bute, buto kanalizacijos pravalymas, elektros instaliacijos bute remontas ir kt. Tokios paslaugos yra apmokamos pagal atliktų darbų aktą.