Mokejimo pranesimai

Nepavykus prisijungti, skambinti tel. 248 0911.PIRKIMAI

30.  Kviečiame iki 2024-02-09 d. pateikti pasiūlymus UAB „Fabeta“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros darbams atlikti.       KVIETIMAS PATEIKTI PASIULYMA

2024-01-16

_________________________________________________

29.  Kvietimas pateikti komercinį pasiūlymą daugiabučio namo S. Stanevičiaus g. 106 bendrojo naudojimo objektų (laiptinių) valymo paslaugai pirkti. Pasiūlymus teikti iki 2024-01 -12 d.  Informaciją apie techninę užduotį ir komercinio pasiūlymo dokumentus galite gauti UAB “Fabeta“ S. Stanevičiaus g. 24, Vilnius tel. (85) 2484112; el. p. info@fabeta.lt .     

2024-01-05

_________________________________________________

28.  Kviečiame iki 2024-01-12 d. pateikti pasiūlymą S. Stanevičiaus g. 106 namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros paslaugoms pirkti. Informaciją apie techninę užduotį ir komercinio pasiūlymo  dokumentus galite gauti UAB “Fabeta“   S. Stane-vičiaus g. 24, Vilnius tel. (85)  2484112; el. p. info@fabeta.lt   .   

 2024-01-05

_________________________________________________

27.  Kviečiame elektros tiekėjus iki 2023 m. birželio 13 d. pateikti pasiūlymus tiekti elektros energiją bendroms daugiabučių namų reikmėms (bendrų patalpų apšvietimui, liftų pavaroms, šilumos punkto įrenginiams ir pan.). 

Kvietimas pateikti pasiulyma ; Priedas Nr. 1 ; Priedas Nr. 2                                                                                                                     2023-05-30

Konkursas laikomas neįvykusiu. Komisja nusprendė palikti UAB „Ignitis“ visuomeninis elektros energijos tiekėjas, kurio kainos gyventojams patraukliausios.

_________________________________________________

26. Kviečiame teikti pasiūlymus pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros paslaugoms pirkti. Numatoma darbų pradžios data 2023 m. gegužės mėn. Informaciją apie techninę užduotį ir komercinio pasiūlymo dokumentus galite gauti: UAB “Fabeta“ S. Stanevičiaus g. 24, Vilnius tel. 8 5 2484112; el. p. info@fabeta.lt  .

   2023-04-03

Techninė užduotis ;  Priedas Nr.1; Priedas Nr.2 ;  Priedas Nr. 3; 

___________________________________________________

25. Kviečiame teikti pasiūlymus pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros paslaugoms pirkti. Numatoma darbų pradžios data 2023 m. kovo mėn. Informaciją apie techninę užduotį ir komercinio pasiūlymo dokumentus galite gauti: UAB “Fabeta“ S. Stanevičiaus g. 24, Vilnius tel. 8 5 2484112; el. p. info@fabeta.lt  .

2023-02-17

___________________________________________________

24. Kviečiame teikti pasiūlymus daugiabučių namų plokščių hidrofobizavimo ir sienų sandūrų sandarinimo (remonto) darbams  atlikti. Numatoma darbų pradžios data 2023 m. balandžio mėn. Informaciją apie techninę užduotį ir komercinio pasiūlymo dokumentus galite gauti: UAB “Fabeta“ S. Stanevičiaus g. 24, Vilnius tel. 8 5 2484112; el. p. info@fabeta.lt 

2023-02-02

https://www.fabeta.lt/wp-content/uploads/Tech.-uzduotis.pdf

Komisija iš gautų šešių pasiūlymų pasirinko rangovais UAB „Telšių alpina“ įm.k. 300670199 ir UAB „Srėdė“ ir ko įm. k. 300519699

_________________________________________________________

23. Daugiabučių namų bendrosios dalinės nuosavybės objektų administratorius UAB“Fabeta“ S. Stanevičiaus g. 24, Vilnius įm.k. 121452287 kviečia teikti pasiūlymus namų laiptinių dažymo darbams atlikti. Perkama paslauga:

Stambiaplokščių daugiabučių  5, 7. 9, 10, 13, 16 aukštų gyvenamųjų namų vidaus laiptinių dažymo darbai. Informaciją apie konkretaus gyvenamo namo laiptinės dažymą galite gauti UAB “Fabeta“ S. Stanevičiaus g. 24, Vilnius tel. 8 5 2484112; el. p. info@fabeta.lt

Pasiūlymai  su sąmata gali būti pateikti  el. paštu info@fabeta.lt arba laišku voke iki 2022 gegužės 31 d. 10 val. Pasiūlymų vertinimas vyks 2022m. gegužės 31 d.13 val. Pasiūlymų teikėjai į vertinimo procedūrą nekviečiami.

2022-05-16

Komisija iš gautų pasiūlymų pasirinko rangovu UAB ,,Magresta“  į.k. 305718915 (2022-05-31 paslaugos tiekėjų apklausos pažyma Nr. 22/01)

_________________________________________________________

22. UAB “Fabeta“, S. Stanevičiaus g. 24, Vilnius, įm. k. 121452287 kviečia pateikti pasiūlymus atlikti daugiabučių namų tarpplokštinių sandūrų remonto ir sienų sandarinimo (hidrofobizavimo) darbus Fabijoniškėse Vilniuje. Kartu su pasiūlymu  pateikti darbų sąmatą ir patvirtintą sandūrų remonto bei sienų hidrofobizavimo technologinę   kortelę   ir   kitus   techninėje   užduotyje nurodytus  dokumentus. Pasiūlymą pateikti el. paštu iki 2022 m. gegužės 16 d. Papildomą informaciją galima gauti el. p. info@fabeta.lt tel. (8-5) 2484112   

2022-05-02 

https://www.fabeta.lt/wp-content/uploads/Tarpplokstiniu-sanduru-remonto-TECHNINE-UZDUOTIS.pdf                     

Atliktas daugiabučių namų tarpplokštinių sandūrų remonto (hidrofobizavimo) paslaugos pirkimas.  Komisija iš gautų penkių pasiūlymų pasirinko rangovu UAB ,,Alpinus LT“, į.k. 304522739 (2022-05-18 paslaugos tiekėjų apklausos pažyma Nr. 22/01)                                               

_________________________________________________________

21. UAB “Fabeta“, S. Stanevičiaus g. 24, Vilnius, įm.k. 121452287 kviečia teikti pasiūlymus:

  • Vabzdžių naikinimo (dezinsekcijos) daugiabučių gyvenamų namų rūsiuose ir laiptinėse paslaugai
  • Graužikų naikinimo (deratizacijos) paslaugai

Papildomą informaciją galite gauti UAB “Fabeta“ S. Stanevičiaus g. 24, Vilnius tel. 8 5 2484112; el. p. info@fabeta.lt  . Pasiūlymai  su sąmata gali būti pateikti  el. paštu arba laišku voke iki 2021 m. gruodžio 1 d. 10 val. Pasiūlymų vertinimas vyks 2021 m. gruodžio 1 d. 13 val. Pasiūlymų teikėjai į vertinimo procedūrą nekviečiami.                                         2021-11-17

Komisija iš gautų šešių pasiūlymų pasirinko rangovu UAB ,,Dokrinas“  į.k. 124206091 (2021-12-01 paslaugos tiekėjų apklausos pažyma Nr. 21/12/01)

_________________________________________________________

20. UAB “Fabeta“, S. Stanevičiaus g. 24, Vilnius, įm.k. 121452287 kviečia teikti pasiūlymus stambiagabaritinių atliekų išnešimo ir išvežimo iš daugiabučio namo bendro naudojimo patalpų paslaugai. Papildomą informaciją galite gauti UAB “Fabeta“ S. Stanevičiaus g. 24, Vilnius tel. 8 5 2484112; el. p. info@fabeta.lt  . Pasiūlymai  su sąmata gali būti pateikti  el. paštu arba laišku voke iki 2021 m. rugsėjo 30 d. 10 val. Pasiūlymų vertinimas vyks 2021 m. spalio 1 d. 13 val. Pasiūlymų teikėjai į vertinimo procedūrą nekviečiami.                                                                        2021-07-30

Komisija iš gautų keturių pasiūlymų pasirinko rangovu UAB ,,Mikrum“  į.k. 302924529 (2021-10-01 paslaugos tiekėjų apklausos pažyma Nr. 21/10/01)

_________________________________________________________

19. Administratorius UAB ,,FABETA į. k. 121452287 S. Stanevičiaus g. 24 Vilnius, vykdydama STR 1.07.03:2017   971 p. , kuris nustato, kad sanitarijos ir higienos reikalavimų užtikrinimui vėdinimo kanalai valomi ir dezinfekuojami pagal faktinį poreikį, tačiau ne rečiau kaip kartą per trejus metus, skelbia ventiliacijos kanalų valymo bei  dezinfekavimo paslaugų pirkimą apklausos būdu. Dėl techninės ventiliacijos kanalų valymo ir dezinfekavimo užduoties kreiptis el. p. info@fabeta.lt iki liepos 20 d.

Komisija rangovu pasirinko UAB”PSSGroup”, įm. k. 302557086.

__________________________________________________________

18. UAB “Fabeta“, S. Stanevičiaus g. 24, Vilnius, įm. k. 121452287 kviečia pateikti pasiūlymus pagaminti ir sumontuoti plastikinius langus, balkonų duris ir išėjimo ant stogo duris daugiabučiuose gyvenamuose  namuose Fabijoniškėse. Privaloma sąlyga- esamus langus  išmontuoti ir išvežti. Kartu su pasiūlymu pateikti darbų sąmatą. Informaciją apie darbus konkrečiame name galima gauti el. paštu info@fabeta.lt, tel. 85 2484115.                                                                                                 2021-05-07 __________________________________________________________

17. UAB “Fabeta“, S. Stanevičiaus g. 24, Vilnius, įm.k. 121452287 kviečia teikti pasiūlymus namų laiptinių dažymo darbams atlikti. Perkama paslauga: stambiaplokščių daugiabučių  5, 7. 9, 10, 13, 16 aukštų gyvenamųjų namų vidaus laiptinių dažymo darbai. Informaciją apie konkretaus gyvenamo namo laiptinės dažymą galite gauti UAB “Fabeta“ S. Stanevičiaus g. 24, Vilnius tel. 8 5 2484112; el. p. info@fabeta.lt  . Pasiūlymai  su sąmata gali būti pateikti  el. paštu arba laišku voke iki 2021 m. gegužės 21 d. 10 val. Pasiūlymų vertinimas vyks 2021 m. gegužės 21 d. 13 val. Pasiūlymų teikėjai į vertinimo procedūrą nekviečiami.

2021-05-04

__________________________________________________________

16. UAB “Fabeta“, S. Stanevičiaus g. 24, Vilnius, įm. k. 121452287 kviečia pateikti pasiūlymus atlikti daugiabučių namų tarpplokštinių sandūrų remonto ir sienų sandarinimo (hidrofobizavimo) darbus Fabijoniškėse Vilniuje. Dėl techninės užduoties kreiptis el. paštu info@fabeta.lt .  Kartu su pasiūlymu  pateikti darbų sąmatą ir patvirtintą sandūrų remonto bei sienų hidrofobizavimo   technologinę   kortelę   ir   kitus   techninėje   užduotyje nurodytus  dokumentus. Pasiūlymą pateikti el. paštu iki 2021 m. gegužės 20 d. Papildomą informaciją galima gauti el. p. info@fabeta.lt tel. (8-5) 2484112 2021-05-04

Komisija rangovu pasirinko UAB ,,Telšių Alpina“,  į. k. 300670199. __________________________________________________________

15. Kvietimas pateikti pasiūlymą daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų (laiptinių) valymo paslaugos pirkimui iki 2021-01 -11 d.  15 val. Informacija apie pirkimą paskelbta spaudoje.

Kvietimas dalyvauti daugiabuciu namu laiptiniu valymo paslaugos pirkime

Atliktas daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų (laiptinių) valymo paslaugos  pirkimas.  Komisija iš gautų trijų pasiūlymų pasirinko rangovu UAB ,,Sigvalda“, į.k. 125411918 (2021-01-15 paslaugos tiekėjų apklausos pažyma Nr. 21/01115)

__________________________________________________________

14.  Kvietimas pateikti komercinį pasiūlymą daugiabučio namo S. Nėries g. 55 bendrojo naudojimo objektų (laiptinių) valymo paslaugai. Pasiūlymus teikti iki 2020-12 -21 d.  15 val. Išsamesnė informacija el. paštu info@fabeta.lt.

Komisija iš gautų trijų pasiūlymų pasirinko rangovu UAB ,,Srėdė“ ir ko, į.k. 300519699 (2020-12-22 paslaugos tiekėjų apklausos pažyma Nr. 20/12/22)

__________________________________________________________

13. Kvietimas pateikti pasiūlymą daugiabučių namų liftų nuolatinės techninės priežiūros darbų/paslaugų pirkimui  iki 2019-12-31 d. 10 val.

Kvietimas pateikti pasiūlymą daugiabučių namų liftų nuolatinės techninės priežiūros darbų (paslaugų) pirkimui

Pasiūlymų negauta.

__________________________________________________________

12. Kvietimas pateikti pasiūlymą daugiabučių namų laiptinių vidaus apdailos ir dažymo darbams atlikti iki 2019-08-16 d.

Kvietimas pateikti pasiulyma del laiptiniu dazymo darbu

__________________________________________________________

11. Kvietimas pateikti pasiūlymą dėl ventiliacijos kanalų ir buitinių atliekų šalintuvų valymo bei dezinfekavimo iki 2019-04-20

Kvietimas pateikti pasiulyma del ventiliacijos kanalu ir buitiniu atlieku salintuvu dezinfekavimo

Atliktas ventiliacijos kanalų ir buitinių atliekų šalintuvų valymo bei dezinfekavimo paslaugos pirkimas.  Komisija iš gautų dviejų pasiūlymų pasirinko rangovu UAB ,,Freiga ir partneriai“, į.k. 300046577 (2019-05-07 paslaugos tiekėjų apklausos pažyma Nr. 19/03).

__________________________________________________________

10.  Atliktas graužikų ir ropojančių vabzdžių naikinimo daugiabučių namų bendro naudojimo patalpose pirkimas. Komisija iš šešių gautų pasiūlymų rangovu pasirinko UAB “Dokrinas.LT”, įm. k. 304642069 (2019-01-10 tiekėjų apklausos pažymaNr.19/01)

__________________________________________________________

9. Pakartotinas kvietimas pateikti pasiūlymą iki 2018-04-20 d. dėl daugiabučių namų stogų remonto:

  Atnaujintas kvietimas pateikti pasiulyma del stogu remonto 

Komisija iš penkių gautų pasiūlymų rangovu pasirinko UAB ,,SRĖDĖ“ir ko,  į. k. 300519699  (2018-04-23 protokolas Nr. 18/02).

__________________________________________________________

8. Kvietimas pateikti pasiūlymą iki 2018-04-20 d. dėl daugiabučių namų sienų tarpplokštinių sandūrų remonto:

Tarpplokstiniu sanduru remonto TECHNINE UZDUOTIS

Komisija iš keturių dalyvavusių rangovų pasirinko UAB ,,Telšių Alpina“,  į.k. 300670199 (2018-04-24 protokolas Nr. 18/3).

__________________________________________________________

7. Kvietimas pateikti pasiūlymą dėl stogų remonto iki 2017-11-30 d. Informacija apie pirkimą paskelbta spaudoje.

     Kvietimas pateikti pasiulyma daugiabuciu namu stogu remontui

Pasiūlymų negauta.

__________________________________________________________

6. Kvietimas pateikti pasiūlymą daugiabučių namų šiukšlių šalintuvų priežiūros paslaugai. Pasiūlymus teikti iki 2017-09-15 d.  15 val. Išsamesnė informacija el. paštu info@fabeta.lt

Komisija pasirinko UAB ,,Sigvalda“,   į.k. 125411918.

__________________________________________________________

5. Kvietimas pateikti pasiūlymą daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų (laiptinių) valymo paslaugai. Pasiūlymus teikti iki 2017-02-06 d.  15 val. Išsamesnė informacija el. paštu info@fabeta.lt

Komisija iš trijų dalyvavusių įmonių pasirinko UAB ,,Srėdė“ ir ko,  į.k. 300519699.

__________________________________________________________

4. Vadovaujantis LR energetikos ministro 2016-10-26 įsakymo Nr. 1-281 dėl “Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašo” 493 p., 521 p.,  2017-04-20 UAB “Fabeta”atliko gyvenamųjų namų elektros instaliacijos varžos, grandinės patikrinimo, įžeminimo įrenginių varžos matavimų paslaugos pirkimo apklausą. Pagal pasiūlytą mažiausią kainą pasirinkta UAB “Elektros smūgis”.

__________________________________________________________

3. Kvietimas pateikti pasiūlymą dėl ventiliacijos kanalų ir buitinių atliekų šalintuvų valymo bei dezinfekavimo iki 2016-09-01

    VENTILIACIJOS KANALU IR BUITINIU ATLIEKU SALINTUVU VALYMO BEI DEZINFEKAVIMO PASLAUGU TECHNINES SALYGOS

Atliktas ventiliacijos kanalų ir buitinių atliekų šalintuvų valymo bei dezinfekavimo paslaugos pirkimas. Infornmacija apie pirkimą paskelbta spaudoje. Komisija iš gautų trijų pasiūlymų pasirinko rangovu UAB ,,PSSGroup“, į.k. 302557086 (2016-09-05 protokolas 16/03).

_________________________________________________________

2. Kvietimas pateikti pasiulyma del sienu tarpplokstiniu sanduru remonto iki 2016-06-15

Atliktas administruojamų namų tarpplokštinių sandūrų remonto darbų pirkimo konkursas. Informacija apie konkursą paskelbta spaudoje. Komisija iš trijų dalyvavusių rangovu pasirinko UAB ,,Telšių Alpina“,  į.k. 300670199 (2016-07-04 protolokas Nr. 16/2).

_________________________________________________________

1. Kvietimas pateikti pasiulyma del stogu remonto iki 2016-06-14

    Atliktas administruojamų namų stogų remonto darbų pirkimo konkursas. Informacija apie pirkimą paskelbta spaudoje. Komisija iš keturių dalyvių rangovu pasirinko UAB ,,SRĖDĖ“ir ko,  į. k. 300519699  (2016-06-28 protokolas Nr. 16/01).

_________________________________________________________

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra administravimas?

Administravimas – tai daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų (bendrasavininkių) (toliau vadinama – patalpų savininkai) bendrosios dalinės nuosavybės paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti.
 

2. Kas yra nuolatinė techninė priežiūra?

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra (eksploatavimas) - namo būklės nuolatinis stebėjimas, pastato pagrindinių konstrukcijų (sienų, cokolio, stogo ir kitų konstrukcijų) mechaninio patvarumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų saugaus naudojimo užtikrinimas, jų profilaktika, gaisrinės saugos palaikymas. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų techninė priežiūra - techninių ir organizacinių priemonių, skirtų gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomiesiems reikalavimams įgyvendinti, visuma, apimanti bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą) ir remontą.
 

3. Kas yra bendrojo naudojimo objektai (bendroji nuosavybė)?

Bendrojo naudojimo objektai - bendroji dalinė daugiabučio namo savininkų nuosavybė. Tai yra:
1) bendrosios konstrukcijos - pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios (pamatai, sienos, perdenginiai, stogas) ir kitos konstrukcijos (balkonų bei laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys);
2) bendroji inžinerinė įranga - daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir angos, šildymo radiatoriai, elektros skydinės, liftai, televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, katilinės ir kita bendro naudojimo inžinerinė techninė įranga bendrojo naudojimo patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti atskiriems gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso namo inžinerinės techninės įrangos funkcionavimu ir jeigu jie nėra trečiųjų asmenų nuosavybė;
3) bendrojo naudojimo patalpos - daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims.
 

4. Kas yra privalomieji reikalavimai?

Gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir naudojimo privalomieji reikalavimai – tai įstatymuose ir valstybės valdymo institucijų patvirtintuose normatyviniuose dokumentuose (techniniuose reglamentuose, priežiūros bei eksploatavimo taisyklėse ir kitur) nustatyti privalomieji pastato konstrukcijų mechaninio atsparumo ir stabilumo, gaisrinės saugos, higienos, aplinkos apsaugos, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo, kiti pastato ir jo inžinerinės techninės įrangos naudojimo ir priežiūros reikalavimai.
 

5. Kas yra papildomai teikiamos paslaugos?

Tai – patalpų savininko nuosavybės ir priežiūros ribose teikiamos remonto ir kitos paslaugos: šalto ir karšto vandentiekio remontas nuo išleidimo čiaupų iki ventilių bute, buto kanalizacijos pravalymas, elektros instaliacijos bute remontas ir kt. Tokios paslaugos yra apmokamos pagal atliktų darbų aktą.