Mokejimo pranesimai

Nepavykus prisijungti, skambinti tel. 248 0911.2022 gruodžio 28

Dėl įmokų surinkimo paslaugos

2022 gruodžio 21

    Informuojame, kad 2022 m. gruodžio mėn. mokėjimo paslaugų teikėjas UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ perleido savo teises UAB „Perlas Finance“, todėl, atliekant įmokas UAB „Fabetai“ pagal įmokos kodą IVPĮ1 bus nurodyta, kad įmokų surinkimo paslaugas teikia UAB „Perlas Finance“.

Pastatų renovacijos nauda

2022 lapkričio 16

Pastatų modernizavimo klausimas vis labiau įsitvirtina visuomenėje, pamažu nyksta nusistovėję mitai, baimės. Pradedama suvokti, kad renovacija nėra vien tik gražus išorinis vaizdas, bet kartu tai ir gyvenimo kokybės gerinimas. Pastebima, jog vis daugiau gyventojų domisi atsinaujinančiais energijos šaltiniais, o ypatingai šiuo… ❯❯❯

Vilniuje prasideda šildymo sezonas

2022 spalio 14

Vilniaus miesto savivaldybė ir Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) skelbia apie šildymo sezono pradžią – šildymas mieste bus įjungtas nuo pirmadienio. Skaičiuojama, kad šilumos kaina vilniečiams išliks panašiame lygyje, kaip ir pernai.

Vilniaus miesto savivaldybė šildymo sezoną pradės spalio 17 d. – sostinės gyventojus šiluma pasieks per keletą artimiausių dienų. Istoriškai šildymo sezono pradžia variavo nuo spalio 1 iki spalio 22 d., o pernai šildymo sezonas prasidėjo spalio 7 d.

šildymo pradžios tvarkaraštis
https://vilnius.lt/lt/2022/10/13/vilniuje-prasideda-sildymo-sezonas-laiku-priimti-sprendimai-leis-islaikyti-pernykstes-kainas/

Mokestis už vonios šildytuvą („gyvatuką“): kaip jis apskaičiuojamas? Kodėl augo rugsėjo mėnesio sąskaitos?

2022 spalio 11

Kodėl augo rugsėjo mėnesio sąskaitos?

Už rugsėjo mėnesio paslaugas klientus pasiekė iš tikrųjų didesnės sąskaitos. Tai lėmė ženkliai išaugusi šilumos kaina. Pavyzdžiui, rugpjūčio mėnesį šilumos kaina su PVM buvo 11,89 ct/kWh (su PVM), o dėl padidėjusių kuro kainų rugsėjo mėnesį šilumos kaina jau siekė 17,56 ct/kWh (su PVM). Tai ir nulėmė padidėjusį mokestį už „gyvatuką“.

Vis dėlto spalio mėnesį Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) patvirtinta šilumos kaina yra 9,70 ct/kWh (su 9 proc. PVM) arba 8,90 ct/kWh (be PVM). Dėl sumažėjusios šilumos kainos turėtų sumažėti ir šis mokestis.

https://www.chc.lt/lt/musu-veikla/naujienos/pranesimai-ziniasklaidai/13/mokestis-uz-vonios-sildytuva-gyvatuka-kaip-jis-apskaiciuojamas:711

Kompensacijos už šildymą

2022 spalio 3

Nuo šių metų pradžios nepasiturintiems gyventojams už būsto šildymą kompensuojama dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp pajamų ir 2 valstybės remiamų pajamų dydžių (2 VRP – 294 Eur) kiekvienam šeimos nariui arba 3 valstybės remiamų pajamų dydžių (3 VRP – 441 Eur) vienam gyvenančiam asmeniui. 

Tai reiškia, kad, apskaičiuojant būsto šildymo išlaidų kompensaciją, iš gaunamų pajamų „į rankas“ per mėnesį šeimai atimamas VRP dydis, padaugintas iš šeimos narių skaičiaus – po 2 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžius kiekvienam šeimos nariui, t. y. po 294 Eur, o iš vieno gyvenančio asmens gaunamų pajamų per mėnesį atimama  3 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžiai, t. y. 441 Eur.

KOKIUS DOKUMENTUS REIKIA PATEIKTI? Įprastai, kreipiantis dėl kompensacijos, žmonės turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, prašymą piniginei socialinei paramai gauti ir pažymą apie gaunamas pajamas už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi, jei ši informacija nėra gaunama iš valstybės registrų, žinybinių registrų ir kt. 

Kur kreiptis dėl kompensacijų?

Vilniečiai dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijos gali kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių išmokų skyrių ir pateikti prašymą dėl kompensacijos šiais būdais:

  • Elektroniniu būdu – per SPIS sistemą, adresu www.spis.lt.
  • Elektroniniu paštu sis@vilnius.lt, atsiunčiant užpildytą ir saugiu el. parašu pasirašytą prašymo formą.
  • Paštu – adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius, atsiunčiant užpildytą ir pasirašytą prašymo formą.
  • Telefonu 8 700 355 45, kuriuo jus aptarnaus Socialinių išmokų skyrius.
  • Atvykus į Vilniaus miesto savivaldybės Klientų aptarnavimo centrą, adresu Konstitucijos pr. 3 .

https://chc.lt/lt/gyventojams/kompensacijos-uz-sildyma/85

AB Vilniaus šilumos tinklai informuoja

2022 rugsėjo 20

Dėl šilumos trasos remonto darbų išjungsime termofikacinio vandens tiekimą karštam vandeniui ruošti nuo 2022-09-26 08:00 val. iki 2022-09-27 18:00 val. į pastatų šilumos punktus:

S. Stanevičiaus g. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 27, 29, 31, 33, 35, 39 namams

Atsiradus galimybei paslaugų tiekimą atnaujinsime anksčiau. Atsiprašome dėl laikinų nepatogumų. Informacija apie planuojamą arba avarinį karšto vandens tiekimo nutraukimą teikiama mūsų svetainės rubrikoje “Karšto vandens išjungimai” (www.chc.lt). Telefonas pasiteiravimui 19118.

AB Vilniaus šilumos tinklai

Vilniaus miesto savivaldybė informuoja

2022 rugpjūčio 25

„Vilniaus miesto savivaldybė informuoja, kad rugpjūčio 29 d. Nacionalinio stadiono teritorijoje rangovai vykdys bandomąjį sprogdinimą senų konstrukcijų ardymui. Dienos metu galite išgirsti 4 sprogimus. Sprogimai nepavojingi nei jūsų, nei jūsų namų saugumui, tad prašome jūsų neišsigąsti ir turint galimybę – pasidalinti informacija su kaimynais.“

„Вильнюсское городское самоуправление сообщает, что 29 августа, на территории Национального стадиона, подрядчики по строительству проведут пробный взрыв для демонтажа старых конструкций. В течение дня вы можете услышать 4 взрыва. Взрывы не представляют опасности для вашей безопасности или безопасности вашего дома, поэтому, пожалуйста, не тревожьтесь и поделитесь информацией с соседями, если у вас есть такая возможность.“

Bus atliekama terminė karšto vandens dezinfekcija

2022 rugpjūčio 1

INFORMUOJAME, KAD NUO Š.M. RUGPJŪČIO 4 D. 14:00 IKI RUGPJŪČIO 5 D. 11:00 VAL. BUS ATLIEKAMA TERMINĖ KARŠTO VANDENS DEZINFEKCIJA. VANDENS TEMPERATŪRA JŪSŲ ČIAUPUOSE PASIEKS NUO + 65 IKI +70  LAIPSNIŲ C. BŪKITE ATSARGŪS! NENUSIPLIKYKITE PATYS, SAUGOKITE VAIKUS IR VYRESNIO AMŽIAUS ARTIMUOSIUS.

Siekiant, kad legionelės bakterija būtų išnaikinta vonios, virtuvės ir dušo maišytuvuose,  prašome nuo rugpjūčio 4 d. 18:00 val. iki rugpjūčio 5 d. 07:00 val. vidutiniškai stipriai atsukti visus bute esančius karšto vandens čiaupus ir apie 5 minutes nuleisti vandenį.

Stebėkite santechnikos įrangą (čiaupų, maišytuvų, žarnelių) būklę. Jeigu atsiranda gedimo, nesandarumo ar kitų požymių, skubiai užsukite buto ventilius. UAB ,,Fabeta“ Tel. 852484111

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ pranešimas dėl hidraulinių bandymų

2022 liepos 26

Informuojame, kad šilumos tiekėjas AB „Vilniaus šilumos tinklai“ š.m. rugpjūčio mėn. 1-3  d. vykdys šilumos trasų hidraulinius bandymus ir remontą. Dėl šios priežasties nuo rugpjūčio 1 d. 10:00 val. iki rugpjūčio 3 d. 16:00 val. numatomas termofikacinio vandens karštam vandeniui ruošti tiekimo nutraukimas. Tuo pačiu nešils gyvatukai, o iš karšto vandens čiaupų tekės šaltas vanduo. Karšto vandens tiekimas gali būti atnaujintas bet kurio metu be atskiro perspėjimo. Pasiteirauti apie hidraulinių bandymų, remontų eigą galima AB „Vilniaus šilumos tinklai“ skambučių centro  telefonu 19118.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra administravimas?

Administravimas – tai daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų (bendrasavininkių) (toliau vadinama – patalpų savininkai) bendrosios dalinės nuosavybės paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti.
 

2. Kas yra nuolatinė techninė priežiūra?

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra (eksploatavimas) - namo būklės nuolatinis stebėjimas, pastato pagrindinių konstrukcijų (sienų, cokolio, stogo ir kitų konstrukcijų) mechaninio patvarumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų saugaus naudojimo užtikrinimas, jų profilaktika, gaisrinės saugos palaikymas. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų techninė priežiūra - techninių ir organizacinių priemonių, skirtų gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomiesiems reikalavimams įgyvendinti, visuma, apimanti bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą) ir remontą.
 

3. Kas yra bendrojo naudojimo objektai (bendroji nuosavybė)?

Bendrojo naudojimo objektai - bendroji dalinė daugiabučio namo savininkų nuosavybė. Tai yra:
1) bendrosios konstrukcijos - pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios (pamatai, sienos, perdenginiai, stogas) ir kitos konstrukcijos (balkonų bei laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys);
2) bendroji inžinerinė įranga - daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir angos, šildymo radiatoriai, elektros skydinės, liftai, televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, katilinės ir kita bendro naudojimo inžinerinė techninė įranga bendrojo naudojimo patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti atskiriems gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso namo inžinerinės techninės įrangos funkcionavimu ir jeigu jie nėra trečiųjų asmenų nuosavybė;
3) bendrojo naudojimo patalpos - daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims.
 

4. Kas yra privalomieji reikalavimai?

Gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir naudojimo privalomieji reikalavimai – tai įstatymuose ir valstybės valdymo institucijų patvirtintuose normatyviniuose dokumentuose (techniniuose reglamentuose, priežiūros bei eksploatavimo taisyklėse ir kitur) nustatyti privalomieji pastato konstrukcijų mechaninio atsparumo ir stabilumo, gaisrinės saugos, higienos, aplinkos apsaugos, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo, kiti pastato ir jo inžinerinės techninės įrangos naudojimo ir priežiūros reikalavimai.
 

5. Kas yra papildomai teikiamos paslaugos?

Tai – patalpų savininko nuosavybės ir priežiūros ribose teikiamos remonto ir kitos paslaugos: šalto ir karšto vandentiekio remontas nuo išleidimo čiaupų iki ventilių bute, buto kanalizacijos pravalymas, elektros instaliacijos bute remontas ir kt. Tokios paslaugos yra apmokamos pagal atliktų darbų aktą.