Mokejimo pranesimai

Nepavykus prisijungti, skambinti tel. 248 0911.Dėl mažosios renovacijos projektų finansavimo

2019 lapkričio 15

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (toliau – VIPA) kviečia bendrojo naudojimo objektų administratorius teikti paraiškas paskoloms, skirtoms mažosios renovacijos projektų įgyvendinimui finansuoti.

Mažoji renovacija – tai tokie daugiabučių namų atnaujinimo projektai, kurie padeda didinti energijos vartojimo efektyvumą investuojant į vieną ar kelias energijos efektyvumo priemones (pvz. šilumos sistemų atnaujinimas, stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, langai ir t.t.).

 

VIPA siekdama atrinkti bendrojo naudojimo objektų administratorius, kurie atitiktų minimalius kriterijus ir su gautu finansavimu vystytų mažosios renovacijos projektus, parengė paskolų, skirtų mažosios renovacijos projektų įgyvendinimui, suteikimo tvarkos aprašą. Su Aprašu bei kitais dokumentais galite susipažinti:

https://www.vipa.lt/kvieciame-teikti-paraiskas-paskoloms-skirtoms-mazosios-renovacijos-projektu-igyvendinimui/

Aplinkos ministerija skelbia septintą kvietimą teikti paraiškas daugiabučių renovacijai – skirs 150 mln. eurų

2019 spalio 2

Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) administruojama daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa laukia naujo paraiškų antplūdžio – Aplinkos ministerija paskelbė jau septintą kvietimą ir iki 2020-ųjų metų sausio 31-osios BETA priims gyventojų ir savivaldybių paraiškas daugiabučių renovacijai.

Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintos paraiškos gali būti teikiamos Būsto energijos taupymo agentūrai (paraiškos priimamos visuose BETA regioniniuose padaliniuose iki kitų metų sausio 31 d.

Pagal šį kvietimą vykdomiems projektams Valstybė 100 proc. apmokės arba kompensuos projekto parengimo, įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas. Taip pat, valstybė pilnai padengia visas nepasiturintiems gyventojams tenkančias išlaidas.

Skaityti plačiau…

Gyventojai turi ištarti du „taip“, kad įvyktų namo renovacija

Kiek trunka ir kainuoja daugiabučio renovacija?

Vilniaus mieste pradedamas 2019-2020 metų šildymo sezonas

2019 spalio 1

Informuojame, kad vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-09-27 įsakymu , Vilniaus miesto gyvenamuosiuose, administraciniuose ir visuomeniniuose pastatuose 2019-10-01 pradedamas 2019-2020 metų šildymo sezonas pagal suderintą šildymo įjungimo šilumos vartotojams programą (pridedama).

Isakymas del 2019-2020 metu sildymo pradzios

Silumos vartotoju pajungimo 2019-2020 metu sildymo sezonui programa

DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO GRAFIKAS

2019 rugpjūčio 12

INFORMUOJAME, kad 2019 m. rugpjūčio 22 ir 23 d. Fabijoniškėse pagal grafiką  iš gyventojų NEMOKAMAI bus priimami: seni baldai, kilimai, langai, durys, nenaudojama buitinė technika, tekstilė. Didelių gabaritų atliekas  reikia pristatyti į  surinkimo vietas ir perduoti UAB „Ecoservice“.

DĖMESIO: nebus priimamos padangos ir kitos automobilių dalys, šiferis, bituminės dangos.

Kilus klausimams skambinkite į VASA Klientų aptarnavimo skyrių trumpuoju telefonu 1895 arba telefonu 8 650 04 949.

Grafikas skelbiamas https://sivasa.lt/dga-surinkimo-grafikas

Gyventojų dėmesiui!

2019 liepos 22

      2019 m. liepos mėn. 22-24 d.Šilumos tiekėjas UAB „Vilniaus šilumos tinklai“  vykdys šilumos trasų hidraulinius bandymus ir remontą. Dėl šios priežasties nuo liepos 22 d. 00:00 val. iki liepos 24 d. 16 val. numatomas termofikacinio vandens karštam vandeniui ruošti tiekimo nutraukimas. Tuo pačiu nešils gyvatukai, o iš karšto vandens čiaupų tekės šaltas vanduo.                                                 

     Karšto vandens tiekimas gali būti atnaujintas bet kuriuo metu be atskiro perspėjimo.

    Pasiteirauti apie hidraulinių bandymų, remontų eigą galima AB „Vilniaus šilumos tinklai“ skambučių centro  telefonu 1840. 

KVIETIMAS Į JONINIŲ ŠVENTĘ

2019 birželio 19

Fabijoniškių bendruomenės asociacija maloniai kviečia į Joninių šventę.

Atnaujinome savo elektroninį puslapį

2019 gegužės 27

Informuojame, kad atnaujinome savo elektroninį puslapį. Kilus klausimams, skambinkite į buhalteriją tel. 85 248 0911 .

 

DĖL ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS

2019 balandžio 18

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-04-17 įsakymu Nr. 30-936/19 nuo 2019 m. balandžio 19 d. baigiamas 2018–2019 metų šildymo sezonas Vilniaus miesto gyvenamuosiuose namuose, administraciniuose pastatuose ir bendrojo ugdymo įstaigose, asmens sveikatos priežiūros ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

2019-04-17 Elektroninio dokumento nuorašas

Didelių gabaritų atliekų surinkimo grafikas

2019 vasario 26

Vilniaus miesto savivaldybė kartu su SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ (VASA) kviečia Jus buityje susidariusias didelių gabaritų atliekas nemokamai pristatyti į šias surinkimo vietas ir perduoti UAB „Ecoservice“.

Iš gyventojų NEMOKAMAI bus priimami: seni baldai, kilimai, langai, durys, nenaudojama buitinė technika, smulkaus remonto atliekos sudėtos tvarkingai į maišus pagal frakcijas, tekstilė.

DĖMESIO: nebus priimamos padangos ir kitos automobilių dalys, šiferis, bituminės dangos.

Kilus klausimams skambinkite į VASA Klientų aptarnavimo skyrių trumpuoju telefonu 1895 arba telefonu 8 650 04 949.

Didelių gabaritų atliekos bus renkamos šiuo grafiku:

https://sivasa.lt/dga-surinkimo-grafikas

Kvietimas į Vasario 16-osios minėjimo renginį

2019 sausio 31

Kaip ir kasmet, Fabijoniškių bendruomenės asociacija, maloniai kviečia Jus į Vasario 16-osios minėjimo renginį Fabijoniškėse, kuris vyks 2019-02-16 (šeštadienį) 11.00 val. Fabijoniškių bendruomenės aikštėje (S.Stanevičiaus g.24). Planuojama renginio trukmė iki 1 val.

KVIETIMAS Vasario 16

Pagarbiai

Alvaras Bacevičius
Fabijoniškių bendruomenės asociacijos
pirmininkas

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra administravimas?

Administravimas – tai daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų (bendrasavininkių) (toliau vadinama – patalpų savininkai) bendrosios dalinės nuosavybės paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti.
 

2. Kas yra nuolatinė techninė priežiūra?

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra (eksploatavimas) - namo būklės nuolatinis stebėjimas, pastato pagrindinių konstrukcijų (sienų, cokolio, stogo ir kitų konstrukcijų) mechaninio patvarumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų saugaus naudojimo užtikrinimas, jų profilaktika, gaisrinės saugos palaikymas. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų techninė priežiūra - techninių ir organizacinių priemonių, skirtų gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomiesiems reikalavimams įgyvendinti, visuma, apimanti bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą) ir remontą.
 

3. Kas yra bendrojo naudojimo objektai (bendroji nuosavybė)?

Bendrojo naudojimo objektai - bendroji dalinė daugiabučio namo savininkų nuosavybė. Tai yra:
1) bendrosios konstrukcijos - pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios (pamatai, sienos, perdenginiai, stogas) ir kitos konstrukcijos (balkonų bei laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys);
2) bendroji inžinerinė įranga - daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir angos, šildymo radiatoriai, elektros skydinės, liftai, televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, katilinės ir kita bendro naudojimo inžinerinė techninė įranga bendrojo naudojimo patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti atskiriems gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso namo inžinerinės techninės įrangos funkcionavimu ir jeigu jie nėra trečiųjų asmenų nuosavybė;
3) bendrojo naudojimo patalpos - daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims.
 

4. Kas yra privalomieji reikalavimai?

Gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir naudojimo privalomieji reikalavimai – tai įstatymuose ir valstybės valdymo institucijų patvirtintuose normatyviniuose dokumentuose (techniniuose reglamentuose, priežiūros bei eksploatavimo taisyklėse ir kitur) nustatyti privalomieji pastato konstrukcijų mechaninio atsparumo ir stabilumo, gaisrinės saugos, higienos, aplinkos apsaugos, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo, kiti pastato ir jo inžinerinės techninės įrangos naudojimo ir priežiūros reikalavimai.
 

5. Kas yra papildomai teikiamos paslaugos?

Tai – patalpų savininko nuosavybės ir priežiūros ribose teikiamos remonto ir kitos paslaugos: šalto ir karšto vandentiekio remontas nuo išleidimo čiaupų iki ventilių bute, buto kanalizacijos pravalymas, elektros instaliacijos bute remontas ir kt. Tokios paslaugos yra apmokamos pagal atliktų darbų aktą.