Mokejimo pranesimai

Nepavykus prisijungti, skambinti tel. 248 0911.Daugiabučių namų kiemų valymo grafikas Fabijoniškėse

2019 sausio 28

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos miesto ūkio ir transporto  departamentas skelbia daugiabučių namų kiemų važiuojamosios dalies ir jų parkavimo aikštelių valymo darbų nuo sniego grafikus. Žiūrėti žemiau.

Daugiabučių namų kiemų važiuojamosios dalies ir jų parkavimo aikštelių valymo darbu nuo sniego grafikas

Nuo 2019-01-01 keičiasi techninės priežiūros tarifas

2019 sausio 3

Vadovaujantis LR statybos įstatymo 48 straipsnio 7 dalimi ir Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodika, patvirtinta LR aplinkos ministro 2018-05-03 d. įsakymu Nr. D1-354 “Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo” , nuo 2019 m. sausio mėn. 1 d. iš esmės keičiasi nuolatinės techninės priežiūros paslaugų apskaičiavimo tarifas. Priežiūros (stebėjimo ir fiksavimo) tarifas nustatytas 2018-12-21 Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr.1-1830 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“ , o privalomųjų priežiūros darbų, avarijų lokalizavimo ir atstatomojo remonto darbų kainos bus apskaičiuojamos valstybės reguliuojamomis statybos darbų kainomis.

Nuo š. m. sausio 2 d. iki vasario 1 d. Būsto energijos taupymo agentūra priima paraiškas daugiabučių atnaujinimui

2019 sausio 3

Nuo š. m. sausio 2 d. iki vasario 1 d. Būsto energijos taupymo agentūra priima paraiškas daugiabučių atnaujinimui. Paraiškos priimamos pagal praėjusių metų liepos mėn. aplinkos ministro paskelbtą kvietimą teikti paraiškas daugiabučių namų atnaujinimo projektų rengimui ir įgyvendinimui. Skaityti toliau …

Linkime džiaugsmingų Šv. Kalėdų bei klestinčių 2019 Metų !

2018 gruodžio 20

Butų savininkų dėmesiui!

2018 gruodžio 17

INFORMUOJAME, KAD 2018-12-20 D. NUO 17:00 IKI 2018-12-21 09:00 VAL. JŪSŲ NAME BUS ATLIEKAMA TERMINĖ DEZINFEKCIJA. VANDENS TEMPERATŪRA JŪSŲ ČIAUPUOSE PASIEKS NUO + 60 IKI +70  LAIPSNIŲ C.

Prašome Jūsų nuo 2018-12-20 17:00 iki 2018-12-21 09:00 val. vidutiniškai stipriai atsukti visus bute esančius karšto vandens čiaupus ir nuleisti vandenį apie 5 minutes.

Atminkite – prevencinė dezinfekcija efektyvi tik tuomet, kai gyventojai laikosi šios instrukcijos.  Terminės dezinfekcijos metu rekomenduojame karštu vandeniu naudotis atsargiai. Nenusiplikykite patys, saugokite vaikus ir vyresnio amžiaus artimuosius. Stebėkite santechnikos įrangos (čiaupų, maišytuvų, žarnelių) būklę. Jeigu atsiranda gedimo, nesandarumo ar kitų požymių, skubiai užsukite čiaupą.

                                                                                   

 

DĖL 2018 – 2019 M. ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS

2018 spalio 3

Informuojame , kad šildymo sezonas Vilniaus miesto gyvenamuosiuose, administraciniuose ir visuomeniniuose pastatuose, kurių šilumos vartotojai nenusprendė dėl savo pastatų šildymo pradžios, pradedamas nuo 2018 m. spalio 4 d. pagal suderintą šildymo įjungimo programą.

Isakymo nuorasas del 2018 – 2019 m. sildymo sezono pradzios

 

Gyventojų dėmesiui !

2018 rugsėjo 21

     Šilumos tiekėjas UAB „Vilniaus šilumos tinklai“ š. m. rugsėjo mėn. 25 d. planuoja šilumos trasų remontą šiais adresais:

Gedvydžių g. 1, 3, 5, 7, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;

L. Giros g. 121, 123, 125, 127, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110;

S. Nėries g. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 23, 25, 27, 29, 31, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 57, 59, ;

P. Žadeikos g. 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 26;

Dėl šios priežasties rugsėjo 25 d. nuo 8 val. iki 17 val. numatomas termofikacinio vandens karštam vandeniui ruošti tiekimo nutraukimas. Tuo pačiu nešils gyvatukai, o iš karšto vandens čiaupų tekės šaltas vanduo. Pasiteirauti apie remonto eigą galima UAB „Vilniaus šilumos tinklai“ skambučių centro  telefonu 1840.

Kodėl būtinas šildymo sistemos hidraulinio balansavimo ir karšto vandens terminio balansavimo ventilių įrengimas daugiabučiame name ?

2018 rugsėjo 18

Kam reikalingas hidraulinis šildymo sistemų balansavimas?

  1. Tai tinkamas ir tolygus šilumos paskirstymas į visus radiatorius.
  2. Efektyvus ir ekonomiškas šildymo sistemos darbas.
  3. Betriukšmis termostatų darbas.
  4. Optimaliai sureguliuotas sistemos vandens srautas ir mažesnės galios siurbliai.
  5. Šilumos energijos ekonomija.

Nesant subalansuotai sistemai vieni radiatoriai perkaista, kiti napakankamai sušyla. Tokiu atveju gaunamas nepalankus rezultatas.

Kodėl vykdome apklausą dėl lėšų kaupimo šildymo sistemos hidraulinio balansavimo, karšto vandens terminio balansavimo ventilių įrengimui?

Aplinkos ministro ir Energetikos ministro 2010-07-10 įsakymu Nr. D-1595/1-201 patvirtintų ,,Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų“ 4 p. nurodoma, kad senose namo šildymo ir karšto vandens sistemose turi būti įrengtos hidraulinio balansavimo priemonės (automatiniai balansiniai ventiliai). Šių priemonių įrengimo išlaidas apmoka butų savininkai. Todėl dėl apmokėjimo organizuojame BALSAVIMĄ RAŠTU.

I. BALANSINIAI VENTILIAI

Ši termografinė nuotrauka  iliustruoja pagrindinę daugiabučių pastatų bėdą – netolygų šilumnešio paskirstymą po visą pastato šildymo sistemą.

Vienintelis sprendimas – balansinių ventilių įrengimas šildymo sistemos grąžinamame vamzdyne.

Vienvamzdę šildymo sistemą galima balansuoti dviem būdais:
– rankiniais balansiniais ventiliais (pvz. MSV-I arba USV-I);
– automatiniais srauto ribotuvais (pvz. AB-QM).

Rankiniai balansiniai ventiliai

Danfoss rankiniai balansiniai ventiliaiPrivalumai:
– maža pradinė kaina.
Trūkumai:
– reikalingas didesnis kiekis. Tai yra, reikalingi balansiniai ant grįžtančiųjų šildymo sistemos stovų ir ketvirčių;
– reikalingas kruopštus balansavimas su specialia įranga. Įvertinus balansavimo darbų kaštus, rankinių balansinių ventilių kaina pasiekia automatinių srauto ribotuvų po keturių metų;
– netinka naudoti su radiatorių termostatais;
– bent vieno radiatoriaus (jeigu jis kitokio dydžio ar tipo), šildymo sistemos armatūros ar vamzdyno pakeitimas reikalauja naujo balansavimo.

Automatiniai srauto ribotuvai

AB-QMPrivalumai:
– užtenka naudoti tik ant grąžinamų šildymo sistemos stovų;
– nereikalingas balansavimas su specialia įranga, užtenka nustatyti norimą srautą ventilio skalėje;
– dažna bėda, kad nėra išlikusių projektinių šilumnešio srautų, turinčių tekėti konkrečiais stovais. Su automatiniais srauto ribotuvais galimas greitas reikiamo srauto nustatymas ir pakeitimas, neįtakojant kitų stovų nustatyto srauto;
– puikus sprendimas su radiatorių termostatais įrengiant papildomą terminio balansavimo funkcija;
– unikalus sprendimas laiptinių stovams, naudojant dvi funkcijas – automatinį srauto balansą ir temperatūrinį reguliavimą, jei grąžinamo šilumnešio temperatūra per aukšta.
Trūkumai:
– didesnė pradinė investicija.

Ko reikia, kad parinkti hidraulines balansavimo priemones Jūsų pastatui?

– šildymo sistemos aksonometrinės schemos su projektiniais stovų srautais;
– arba šildomo ploto (m2), tenkančio kiekvienam šildymo sistemos stovui, ir ketvirčių (atsišakojimų) vamzdyno diametro.

Įrengus srauto ribotuvus, šilumnešį paskirstysime tolygiai po visą pastato ilgį, tai reiškia, kad pastato dešinė, kairė pusės ir vidurinė dalis šils tolygiai. Norint, kad pirmas ir viršutinis aukštai šiltų tolygiai, reikia įrengti termostatus ant radiatorių.

Kitas aktualus klausimas – savavališkai pakeisti radiatoriai, kurie neatitinka projektinių dydžių.

Esant automatiniams srauto ribotuvams, didesnis nei numatyta projekte radiatorius galės daryti įtaką tik tam stovui, kuriame jis yra sumontuotas. Norint panaikinti jo neigiamą poveikį kitiems tame pačiame stove esantiems radiatoriams, reikia, kad būtų termostatinis ventilis, kuris paprasčiausiai neleis šilumnešiui tekėti į radiatorių ir nukreips jį kitiems vartotojams.

Rankinis išankstinio nustatymo ventilis MSV-I
(tinka ir USV-I tipo ventiliams)

MSV-I ventilis naudojamas šildymo ir šaldymo sistemose. Juos rekomenduojame naudoti pastovaus srauto sistemose.
MSV-I – tai kombinuotas rankinis išankstinio nustatymo ir uždarymo ventilis. Jame esanti srauto apribojimo funkcija leidžia nustatyti reikiamą maksimalų srautą stove. Srautui matuoti MSV-I tiekiamas su dviem matavimo antgaliais (adatinio tipo).

MSV-I yra kompaktiškas ventilis, kurio atskiri veikiantys elementai ir jungtys yra išdėstyti 90 laipsnių kampu taip, kad, nepaisant mažų ventilio matmenų, labai patogu prie jų prieiti, ventilį montuojant arba jam dirbant.
Ventilius galima montuoti tiek paduodamame, tiek grąžinimo (rekomenduojama) vamzdyne. MSV-I gaminami su vidiniu ar išoriniu sriegiu. Jeigu pasirenkamas išorinis sriegis, galima užsakyti srieginį arba privirinamą antgalį kaip priedą.

II. OPTIMIZUOKIME BUITINIO KARŠTO VANDENS SISTEMAS

Buitinio karšto vandens sistemose švaistomas vanduo ir energija, o reikiamas komforto lygis vartotojui ne visada garantuojamas. Tai nutinka dėl to, kad sistemoje susidaro blogas hidrobalansas. Siekiant palaikyti reikiamą temperatūros lygį, sistemos veikia su dideliu srauto perviršiu. Danfoss MTCV yra daugiafunkscinis termostatinis balansinis ventilis, kuris automatiškai palaiko šiluminį balansą cirkuliacinėse sistemose, apribodamas srautą ir palaikydamas pastovią temperatūrą. Taip sumažinamas vandens suvartojimas ir taupoma energija.

Daugiafunkscinis termostatinis cirkuliacinis ventilis skirtas individualiems vartotojų poreikiams patenkinti buitinio karšto vandens sistemose, be to jis apsaugo sistemą nuo Legionella bakterijų dauginimosi.

Pagrindiniai privalumai:

  • Energijos taupymas
  • Vandens taupymas
  • Geresnis komfortas
  • Apsauga nuo Legionella bakterijų
O versija
Terminis balansavimas
MTCV – universalus termostatinis balansinis ventilis
buitinio karšto vandens cirkuliacinėms sistemoms.
A versija
Išorinis termometras. Dezinfekavimo funkcija vykdoma automatiškai,
kai temperatūra pasiekia 70 °C atsidaro apėjimas esantis ventilio viduje.
Išorinis termometras. Terminis balansavimas
MTCV palaiko pastovią iš anksto nustatytą
temperatūrą visoje sistemoje.
B versija
Temperatūros jutiklis. Ventilis su pavara, kuris atidaro
apėjimą priklausomai nuo CCR2 valdiklio komandos.
Terminis balansavimas
MTCV karšto vandens termobalansinis ventilis sumontuotas
visų cirkuliacinės sistemos stovų apačioje.
Matmenys: DN 15, DN 20

DĖL ŠIUKŠLIŲ ŠALINIMO SISTEMŲ DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE NAUDOJIMO

2018 rugsėjo 10

Vilniaus miesto savivaldybė, siekdama atliekų turėtojams sudaryti/gerinti sąlygas komunalines atliekas rūšiuoti, tvarkyti pagal teisės aktų reikalavimus, plėsdama ir tobulindama komunalinių atliekų surinkimo infrastruktūrą, per 2018-2019 m. Vilniaus mieste planuoja įrengti ne mažiau kaip 755 požeminių ar pusiau požeminių konteinerių aikšteles, jose įrengiant mišrių komunalinių atliekų, plastiko, popieriaus, stiklo, maisto/virtuvės atliekų konteinerius. Susipažinti su schema galima Vilniaus interneto svetainėje vilnius.lt → Žemėlapiai → Miesto tvarkymas → Sluoksniai (ekrano viršuje kairėje) → Atliekų tvarkymas (pažymėti varneles prie „Suplanuotos atliekų konteinerių aikštelės“; „Aikštelės aptarnaujami pastatai“, „Atliekų išvežimo aptarnavimo zonos“) → Vietos paieška (ekrano viršuje dešinėje) → įvesti adresą. Todėl Vilniaus m. savivaldybės administracija įpareigojo daugiabučių namų administratorius organizuoti savininkų sprendimo priėmimą dėl šiukšlių šalintuvų uždarymo gyvenamųjų namų laiptinėse.

Skaityti plačiau DEL SIUKSLIU SALINIMO SISTEMU DAUGIABUCIUOSE NAMUOSE NAUDOJIMO

INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL KARŠTO VANDENS ATJUNGIMO

2018 rugpjūčio 28

Vilniaus šilumos tinklai praneša, kad dėl šilumos trasos defekto šalinimo po hidraulinių bandymų, termofikacinio vandens tiekimas karštam vandeniui ruošti bus atnaujintas 2018-08-30 d. iki 12 val. Gedvydžių g., L. Giros g., S. Nėries g. P. Žadeikos g.

Informacinis pranesimas del silumos trasos defektu salinimo Gedvydziu g., L. Giros g. , S. Neries g., P. Zadeikos

2018-08-30 d. iki 15 val. S. Stanevičiaus g.

Informacinis pranesimas del silumos trasos defektu salinimo S. Staneviciaus g.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra administravimas?

Administravimas – tai daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų (bendrasavininkių) (toliau vadinama – patalpų savininkai) bendrosios dalinės nuosavybės paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti.
 

2. Kas yra nuolatinė techninė priežiūra?

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra (eksploatavimas) - namo būklės nuolatinis stebėjimas, pastato pagrindinių konstrukcijų (sienų, cokolio, stogo ir kitų konstrukcijų) mechaninio patvarumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų saugaus naudojimo užtikrinimas, jų profilaktika, gaisrinės saugos palaikymas. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų techninė priežiūra - techninių ir organizacinių priemonių, skirtų gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomiesiems reikalavimams įgyvendinti, visuma, apimanti bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą) ir remontą.
 

3. Kas yra bendrojo naudojimo objektai (bendroji nuosavybė)?

Bendrojo naudojimo objektai - bendroji dalinė daugiabučio namo savininkų nuosavybė. Tai yra:
1) bendrosios konstrukcijos - pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios (pamatai, sienos, perdenginiai, stogas) ir kitos konstrukcijos (balkonų bei laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys);
2) bendroji inžinerinė įranga - daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir angos, šildymo radiatoriai, elektros skydinės, liftai, televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, katilinės ir kita bendro naudojimo inžinerinė techninė įranga bendrojo naudojimo patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti atskiriems gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso namo inžinerinės techninės įrangos funkcionavimu ir jeigu jie nėra trečiųjų asmenų nuosavybė;
3) bendrojo naudojimo patalpos - daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims.
 

4. Kas yra privalomieji reikalavimai?

Gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir naudojimo privalomieji reikalavimai – tai įstatymuose ir valstybės valdymo institucijų patvirtintuose normatyviniuose dokumentuose (techniniuose reglamentuose, priežiūros bei eksploatavimo taisyklėse ir kitur) nustatyti privalomieji pastato konstrukcijų mechaninio atsparumo ir stabilumo, gaisrinės saugos, higienos, aplinkos apsaugos, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo, kiti pastato ir jo inžinerinės techninės įrangos naudojimo ir priežiūros reikalavimai.
 

5. Kas yra papildomai teikiamos paslaugos?

Tai – patalpų savininko nuosavybės ir priežiūros ribose teikiamos remonto ir kitos paslaugos: šalto ir karšto vandentiekio remontas nuo išleidimo čiaupų iki ventilių bute, buto kanalizacijos pravalymas, elektros instaliacijos bute remontas ir kt. Tokios paslaugos yra apmokamos pagal atliktų darbų aktą.