Mokejimo pranesimai

Nepavykus prisijungti, skambinti tel. 248 0911.DĖL ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS

2019 balandžio 18

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-04-17 įsakymu Nr. 30-936/19 nuo 2019 m. balandžio 19 d. baigiamas 2018–2019 metų šildymo sezonas Vilniaus miesto gyvenamuosiuose namuose, administraciniuose pastatuose ir bendrojo ugdymo įstaigose, asmens sveikatos priežiūros ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

2019-04-17 Elektroninio dokumento nuorašas

Didelių gabaritų atliekų surinkimo grafikas

2019 vasario 26

Vilniaus miesto savivaldybė kartu su SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ (VASA) kviečia Jus buityje susidariusias didelių gabaritų atliekas nemokamai pristatyti į šias surinkimo vietas ir perduoti UAB „Ecoservice“.

Iš gyventojų NEMOKAMAI bus priimami: seni baldai, kilimai, langai, durys, nenaudojama buitinė technika, smulkaus remonto atliekos sudėtos tvarkingai į maišus pagal frakcijas, tekstilė.

DĖMESIO: nebus priimamos padangos ir kitos automobilių dalys, šiferis, bituminės dangos.

Kilus klausimams skambinkite į VASA Klientų aptarnavimo skyrių trumpuoju telefonu 1895 arba telefonu 8 650 04 949.

Didelių gabaritų atliekos bus renkamos šiuo grafiku:

https://sivasa.lt/dga-surinkimo-grafikas

Kvietimas į Vasario 16-osios minėjimo renginį

2019 sausio 31

Kaip ir kasmet, Fabijoniškių bendruomenės asociacija, maloniai kviečia Jus į Vasario 16-osios minėjimo renginį Fabijoniškėse, kuris vyks 2019-02-16 (šeštadienį) 11.00 val. Fabijoniškių bendruomenės aikštėje (S.Stanevičiaus g.24). Planuojama renginio trukmė iki 1 val.

KVIETIMAS Vasario 16

Pagarbiai

Alvaras Bacevičius
Fabijoniškių bendruomenės asociacijos
pirmininkas

Daugiabučių namų kiemų valymo grafikas Fabijoniškėse

2019 sausio 28

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos miesto ūkio ir transporto  departamentas skelbia daugiabučių namų kiemų važiuojamosios dalies ir jų parkavimo aikštelių valymo darbų nuo sniego grafikus. Žiūrėti žemiau.

Daugiabučių namų kiemų važiuojamosios dalies ir jų parkavimo aikštelių valymo darbu nuo sniego grafikas

Nuo 2019-01-01 keičiasi techninės priežiūros tarifas

2019 sausio 3

Vadovaujantis LR statybos įstatymo 48 straipsnio 7 dalimi ir Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodika, patvirtinta LR aplinkos ministro 2018-05-03 d. įsakymu Nr. D1-354 “Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo” , nuo 2019 m. sausio mėn. 1 d. iš esmės keičiasi nuolatinės techninės priežiūros paslaugų apskaičiavimo tarifas. Priežiūros (stebėjimo ir fiksavimo) tarifas nustatytas 2018-12-21 Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr.1-1830 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“ , o privalomųjų priežiūros darbų, avarijų lokalizavimo ir atstatomojo remonto darbų kainos bus apskaičiuojamos valstybės reguliuojamomis statybos darbų kainomis.

Nuo š. m. sausio 2 d. iki vasario 1 d. Būsto energijos taupymo agentūra priima paraiškas daugiabučių atnaujinimui

2019 sausio 3

Nuo š. m. sausio 2 d. iki vasario 1 d. Būsto energijos taupymo agentūra priima paraiškas daugiabučių atnaujinimui. Paraiškos priimamos pagal praėjusių metų liepos mėn. aplinkos ministro paskelbtą kvietimą teikti paraiškas daugiabučių namų atnaujinimo projektų rengimui ir įgyvendinimui. Skaityti toliau …

Linkime džiaugsmingų Šv. Kalėdų bei klestinčių 2019 Metų !

2018 gruodžio 20

Butų savininkų dėmesiui!

2018 gruodžio 17

INFORMUOJAME, KAD 2018-12-20 D. NUO 17:00 IKI 2018-12-21 09:00 VAL. JŪSŲ NAME BUS ATLIEKAMA TERMINĖ DEZINFEKCIJA. VANDENS TEMPERATŪRA JŪSŲ ČIAUPUOSE PASIEKS NUO + 60 IKI +70  LAIPSNIŲ C.

Prašome Jūsų nuo 2018-12-20 17:00 iki 2018-12-21 09:00 val. vidutiniškai stipriai atsukti visus bute esančius karšto vandens čiaupus ir nuleisti vandenį apie 5 minutes.

Atminkite – prevencinė dezinfekcija efektyvi tik tuomet, kai gyventojai laikosi šios instrukcijos.  Terminės dezinfekcijos metu rekomenduojame karštu vandeniu naudotis atsargiai. Nenusiplikykite patys, saugokite vaikus ir vyresnio amžiaus artimuosius. Stebėkite santechnikos įrangos (čiaupų, maišytuvų, žarnelių) būklę. Jeigu atsiranda gedimo, nesandarumo ar kitų požymių, skubiai užsukite čiaupą.

                                                                                   

 

DĖL 2018 – 2019 M. ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS

2018 spalio 3

Informuojame , kad šildymo sezonas Vilniaus miesto gyvenamuosiuose, administraciniuose ir visuomeniniuose pastatuose, kurių šilumos vartotojai nenusprendė dėl savo pastatų šildymo pradžios, pradedamas nuo 2018 m. spalio 4 d. pagal suderintą šildymo įjungimo programą.

Isakymo nuorasas del 2018 – 2019 m. sildymo sezono pradzios

 

Gyventojų dėmesiui !

2018 rugsėjo 21

     Šilumos tiekėjas UAB „Vilniaus šilumos tinklai“ š. m. rugsėjo mėn. 25 d. planuoja šilumos trasų remontą šiais adresais:

Gedvydžių g. 1, 3, 5, 7, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;

L. Giros g. 121, 123, 125, 127, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110;

S. Nėries g. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 23, 25, 27, 29, 31, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 57, 59, ;

P. Žadeikos g. 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 26;

Dėl šios priežasties rugsėjo 25 d. nuo 8 val. iki 17 val. numatomas termofikacinio vandens karštam vandeniui ruošti tiekimo nutraukimas. Tuo pačiu nešils gyvatukai, o iš karšto vandens čiaupų tekės šaltas vanduo. Pasiteirauti apie remonto eigą galima UAB „Vilniaus šilumos tinklai“ skambučių centro  telefonu 1840.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra administravimas?

Administravimas – tai daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų (bendrasavininkių) (toliau vadinama – patalpų savininkai) bendrosios dalinės nuosavybės paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti.
 

2. Kas yra nuolatinė techninė priežiūra?

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra (eksploatavimas) - namo būklės nuolatinis stebėjimas, pastato pagrindinių konstrukcijų (sienų, cokolio, stogo ir kitų konstrukcijų) mechaninio patvarumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų saugaus naudojimo užtikrinimas, jų profilaktika, gaisrinės saugos palaikymas. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų techninė priežiūra - techninių ir organizacinių priemonių, skirtų gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomiesiems reikalavimams įgyvendinti, visuma, apimanti bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą) ir remontą.
 

3. Kas yra bendrojo naudojimo objektai (bendroji nuosavybė)?

Bendrojo naudojimo objektai - bendroji dalinė daugiabučio namo savininkų nuosavybė. Tai yra:
1) bendrosios konstrukcijos - pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios (pamatai, sienos, perdenginiai, stogas) ir kitos konstrukcijos (balkonų bei laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys);
2) bendroji inžinerinė įranga - daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir angos, šildymo radiatoriai, elektros skydinės, liftai, televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, katilinės ir kita bendro naudojimo inžinerinė techninė įranga bendrojo naudojimo patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti atskiriems gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso namo inžinerinės techninės įrangos funkcionavimu ir jeigu jie nėra trečiųjų asmenų nuosavybė;
3) bendrojo naudojimo patalpos - daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims.
 

4. Kas yra privalomieji reikalavimai?

Gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir naudojimo privalomieji reikalavimai – tai įstatymuose ir valstybės valdymo institucijų patvirtintuose normatyviniuose dokumentuose (techniniuose reglamentuose, priežiūros bei eksploatavimo taisyklėse ir kitur) nustatyti privalomieji pastato konstrukcijų mechaninio atsparumo ir stabilumo, gaisrinės saugos, higienos, aplinkos apsaugos, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo, kiti pastato ir jo inžinerinės techninės įrangos naudojimo ir priežiūros reikalavimai.
 

5. Kas yra papildomai teikiamos paslaugos?

Tai – patalpų savininko nuosavybės ir priežiūros ribose teikiamos remonto ir kitos paslaugos: šalto ir karšto vandentiekio remontas nuo išleidimo čiaupų iki ventilių bute, buto kanalizacijos pravalymas, elektros instaliacijos bute remontas ir kt. Tokios paslaugos yra apmokamos pagal atliktų darbų aktą.