Mokejimo pranesimai

Nepavykus prisijungti, skambinti tel. 248 0911.NUO 2018-05-01 keičiasi komunalinių atliekų tvarkymas Vilniaus mieste !

2018 vasario 27

Nuo 2018 m. gegužės 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės taryba nusprendė įvesti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.

Kokie pasikeitimai laukia 2018 m. komunalinių atliekų tvarkyme Vilniaus mieste? Į dažniausiai užduodamus klausimus skaityti čia:

http://www.vilnius.lt/index.php?3156941645#a1

2018 vasario 14

ATKURTAI LIETUVAI 100 !

Susijęs vaizdas

http://www.lietuva.lt/100/

 

 

BUTŲ SAVININKŲ DĖMESIUI !

2018 sausio 10

 INFORMUOJAME, KAD 2018-01-12 D. NUO 18:00 IKI 21:00 VAL. JŪSŲ NAME BUS ATLIEKAMA TERMINĖ DEZINFEKCIJA. VANDENS TEMPERATŪRA JŪSŲ ČIAUPUOSE PASIEKS NUO + 65 IKI +70  LAIPSNIŲ C.

Prašome Jūsų 2018-01-12 d. nuo 18:00 val. iki 21:00 val. vidutiniškai stipriai atsukti visus bute esančius karšto vandens čiaupus ir nuleisti vandenį apie 5 minutes.

Atminkite – prevencinė dezinfekcija efektyvi tik tuomet, kai gyventojai laikosi šios instrukcijos. Terminės dezinfekcijos metu rekomenduojame karštu vandeniu naudotis atsargiai. Nenusiplikykite patys, saugokite vaikus ir vyresnio amžiaus artimuosius. Stebėkite santechnikos įrangą (čiaupų, maišytuvų, žarnelių) būklę. Jeigu atsiranda gedimo, nesandarumo ar kitų požymių, skubiai užsukite čiaupą.

UAB „Fabeta“

2018-01-10 Nr. 18-01-0309                                                                                           
Informacija tel.: 248 4111, 2484115  

Linkime šilumos ir jaukumo Jūsų namams !

2017 gruodžio 18

                                  Mielieji,

Prasmingų ir svarbių darbų, drąsių idėjų,               

svarios laimės rankos, atvirumo viskam, kas nauja !       

Linkime šilumos ir jaukumo Jūsų namams

bei paties gražiausio Kalėdų stebuklo !          

UAB „Fabeta“ kolektyvas     

Nepalikite automobilių prie namo konteinerinių durų !

2017 gruodžio 11

Vilniaus miesto savivaldybės miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius prašo gyventojų nepalikti automobilių prie namo konteinerinių, neužstatyti privažiavimų į kiemus ar prie konteinerių aikštelių. Atėjus žiemai, keičiasi oro sąlygos, prasideda plikšala, lijundra, sniegas. Tokiomis sąlygomis atliekų surinkimas darosi problematiškas, o kartais ir išvis negalimas.

 

Pradedamas 2017 – 2018 metų šildymo sezonas

2017 spalio 4

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-10-04 įsakymu Nr. 30-2515, Vilniaus miesto gyvenamuosiuose, administraciniuose ir visuomeniniuose pastatuose 2017-10-05 pradedamas 2017-2018 metų šildymo sezonas.

Isakymas del 2017 – 2018 metu sildymo sezono pradzios

Sildymo ijungimo programa

Kaip deklaruoti savo faktinę gyvenamąją vietą ?

2017 rugsėjo 29
                     Dabar deklaruoti savo gyvenamąją vietą – visai paprasta. Tereikia atlikti kelis nesudėtingus žingsnius pildant elektroninę gyvenamosios vietos deklaracijos formą puslapyje www.epaslaugos.lt. Kitas būdas – atvykti į seniūniją arba savivaldybę, kurioje, pateikę visus reikiamus dokumentus, galėsite deklaruoti savo gyvenamąją vietą. Vilniuje gyvenantys ir sostinėje savo gyvenamąją vietą deklaravę gyventojai prisideda prie miesto infrastruktūros gerinimo. Iš gyventojų pajamų mokesčio gaunamos pajamos naudojamos miesto plėtrai – tvarkomi keliai, pėsčiųjų takai, tiesiami nauji dviračių takai, atveriami nauji parkai bei skverai. Atnaujinta miesto infrastruktūra naudojasi visi Vilniaus gyventojai bei miesto svečiai.

Skaityti Vilniaus miesto savivaldybės puslapyje

2016 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas įpareigojo asmenis, įtrauktus į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (registruotus „prie savivaldybės“) iki 2018 m. sausio 1 d. deklaruoti faktinę gyvenamąją vietą – t. y. nurodyti, kokiu konkrečiu adresu jie gyvena.

Gyvenamosios vietos deklaravimo ATMINTINE

 

Už UAB “Fabeta” paslaugas jau galima atsiskaityti per www.manogile.lt

2017 rugsėjo 8

Informuojame, kad nuo 2017-09 mėn. už UAB ,,Fabeta” paslaugas galite atsiskaityti per www.manogile.lt

 

 

 

Vilniaus miesto savivaldybė informuoja apie tinkamą atliekų tvarkymą

2017 rugpjūčio 18

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentas, siekdamas, kad Lietuvos Respublikos sostinėje būtų gera ir gražu, kviečia vilniečius būti savo miesto šeimininkais bei patriotais, nešiukšlinti, sudrausminti netvarkingus kaimynus ir  primena, kad:

  1. didelių gabaritų, statybos ir griovimo atliekas, padangas gyventojai turi nemokamai priduoti į didelių gabaritų surinkimo aikšteles: Pilaitės pr. 50, Liepkalnio g. 113B, Graičiūno g. 36C, Pramonės g. 209S, Pumpėnų g. 10;
  2. draudžiama atliekas mesti į svetimus konteinerius, pilti šalia konteinerių, deginti, raustis konteineriuose, išimti iš jų atliekas, išmesti atliekas už savo žemės sklypo ribos (gatvėse, aikštelėse, skveruose, parkuose, miškuose, laukuose ir kitur);
  3. pakuočių atliekas ir antrines žaliavas turi mesti į specialiai antrinėms žaliavoms surinkti skirtus kolektyvinius konteinerius;
  4. žaliąsias atliekas fizinių atliekų turėtojai turi nemokamai priduoti į žaliųjų atliekų priėmimo aikšteles;
  5. tekstilės atliekas (rūbus, avalinę, patalinę ir pan.), gyventojai turi pristatyti į pirmame punkte nurodytas aikšteles arba specialius tekstilės atliekų konteinerius;
  6. gyventojai gali prisidėti prie Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių pažeidėjų nustatymo fotonuotraukomis ir apie tai pranešdami Savivaldybės Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriui, tel. (8 5) 219 7948 arba el. p.: viesoji.tvarka@vilnius.lt                                                                                         Vilniaus miesto savivaldybes rastas dėl atliekų tvarkymo daugiabuciuose namuose

Jau galima atsiskaityti per E. sąskaitą

2017 liepos 10

Informuojame, kad nuo 2017-07 mėn. už UAB ,,Fabeta” paslaugas galite atsiskaityti per E.sąsakaitą, kurią galite užsisakyti, užpildę prašymą savo banko internetinėje bankininkystėje.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra administravimas?

Administravimas – tai daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų (bendrasavininkių) (toliau vadinama – patalpų savininkai) bendrosios dalinės nuosavybės paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti.
 

2. Kas yra nuolatinė techninė priežiūra?

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra (eksploatavimas) - namo būklės nuolatinis stebėjimas, pastato pagrindinių konstrukcijų (sienų, cokolio, stogo ir kitų konstrukcijų) mechaninio patvarumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų saugaus naudojimo užtikrinimas, jų profilaktika, gaisrinės saugos palaikymas. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų techninė priežiūra - techninių ir organizacinių priemonių, skirtų gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomiesiems reikalavimams įgyvendinti, visuma, apimanti bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą) ir remontą.
 

3. Kas yra bendrojo naudojimo objektai (bendroji nuosavybė)?

Bendrojo naudojimo objektai - bendroji dalinė daugiabučio namo savininkų nuosavybė. Tai yra:
1) bendrosios konstrukcijos - pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios (pamatai, sienos, perdenginiai, stogas) ir kitos konstrukcijos (balkonų bei laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys);
2) bendroji inžinerinė įranga - daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir angos, šildymo radiatoriai, elektros skydinės, liftai, televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, katilinės ir kita bendro naudojimo inžinerinė techninė įranga bendrojo naudojimo patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti atskiriems gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso namo inžinerinės techninės įrangos funkcionavimu ir jeigu jie nėra trečiųjų asmenų nuosavybė;
3) bendrojo naudojimo patalpos - daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims.
 

4. Kas yra privalomieji reikalavimai?

Gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir naudojimo privalomieji reikalavimai – tai įstatymuose ir valstybės valdymo institucijų patvirtintuose normatyviniuose dokumentuose (techniniuose reglamentuose, priežiūros bei eksploatavimo taisyklėse ir kitur) nustatyti privalomieji pastato konstrukcijų mechaninio atsparumo ir stabilumo, gaisrinės saugos, higienos, aplinkos apsaugos, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo, kiti pastato ir jo inžinerinės techninės įrangos naudojimo ir priežiūros reikalavimai.
 

5. Kas yra papildomai teikiamos paslaugos?

Tai – patalpų savininko nuosavybės ir priežiūros ribose teikiamos remonto ir kitos paslaugos: šalto ir karšto vandentiekio remontas nuo išleidimo čiaupų iki ventilių bute, buto kanalizacijos pravalymas, elektros instaliacijos bute remontas ir kt. Tokios paslaugos yra apmokamos pagal atliktų darbų aktą.