Mokejimo pranesimai

Nepavykus prisijungti, skambinti tel. 248 0911.SVARBI INFORMACIJA KARANTINO METU

2020 kovo 26

SVARBI INFORMACIJA KARANTINO METU !

Del elgesio parkuose ir kitose viešose erdvėse

2020 kovo 20

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo

Sprendimas dėl elgesio parkuose ir kitose viešose vietose

REKOMENDACIJOS DĖL NAUDOJIMOSI LIFTAIS IR KELTUVAIS

2020 kovo 16

 

Lietuvoje paskelbus karantino sąlygas ir atsižvelgiant į tai, kad liftai ir keltuvai galimai yra viruso perdavimo vietos, norime informuoti apie naudojimosi liftais ir keltuvais rekomendacijas:

  1. Nesinaudokite liftu ar keltuvu, nebent tikrai neturite kitos išeities.

Jei negalite išvengti naudojimosi liftu ar keltuvu:

  1. Nevažiuokite liftu, jei jame yra kitų žmonių, palaukite kol liftas bus tuščias.
  2. Iškvietimo mygtukus spauskite alkūne, popierine šluoste ar bet kokiu kitu būdu, išvengiant tiesioginio kontakto.
  3. Nesilaikykite už kabinos turėklų, nesiremkite į sienas, nieko nelieskite.

 

UAB „Paradis“ Liftų servisas

V.A. Graičiūno str. 32, Vilnius, Lithuania, LT-02241

service@paradis.lt

+370 5 213 03 47

GYVENTOJŲ DĖMESIUI !

2020 kovo 13

       Informuojame, kad visu COVID-19 viruso pandemijos laikotarpiu, nuo 2020 m. kovo 16 dienos, UAB „Fabeta“ dalį paslaugų teiks nuotoliniu būdu, tretieji asmenys į bendrovės patalpas nebus įleidžiami. Gedimai ir avarijos bus likviduojamos. Skambinti tel. 248 4112, 248 4111, 248 0911, 248 4115, el. p. info@fabeta.lt

UAB  „Fabeta“ administracija

! REKOMENDACIJOS GYVENTOJAMS

2020 kovo 6

REKOMENDACIJOS GYVENTOJAMS, KAIP SAUGOTIS NUO VIRUSŲ

2020 vasario 27

Sostinės savivaldybėje susirinkusi Vilniaus miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisija paskelbė Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje Civilinės saugos sistemos parengties trečią (visiškos parengties) lygį dėl galimo viruso patekimo į Vilniaus miesto savivaldybę. Ką tai reiškia: visiškos parengties lygis suteikia teisę mobilizuoti savivaldybės ir jai pavaldžių įmonių, įstaigų, kitų organizacijų turimus žmogiškuosius ir materialinius resursus ir imtis priemonių, kad reikalingų resursų netrūktų. Taip pat užtikrina, kad prireikus visi būtų pasirengę imtis aktyvių ekstremaliosios situacijos ir jos padarinių suvaldymo veiksmų.

Skaityti plačiau …

Rekomendacija A4

KORONOVIRUSAS ranku higiena

 

DĖL DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE ESANČIŲ ŠACHTINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO SISTEMŲ

2020 vasario 6

Daugelis gyventojų klausia, kada bus uždarytos atliekų surinkimo šachtos ?

Paaiškiname, kad antžeminių konteinerių išėmimas ir išvežimas vyks pagal savivaldybės įmonės „Vilniaus atliekų sistemos  administratorius“ (toliau – SĮ „VASA“) parengtą grafiką. Apie planuojamą antžeminių konteinerių išėmimą ir išvežimą SĮ „VASA“ informuos iš anksto, ne mažiau kaip prieš 30 dienų, patalpindama skelbimą daugiabučiame name bei informuodama daugiabučio namo valdytoją. Minėtame pranešime bus nurodyta, kurie pusiau požeminiai konteineriai skirti konkretaus namo gyventojams, taip pat kurią dieną konteineris bus išimtas ir išvežtas. SĮ „VASA“ pranešime nurodytą dieną komunalinių atliekų vežėjas paims konteinerį iš šiukšlių šalinimo patalpos pastate. Gavus SĮ „VASA“ pranešimą, administratorius privalo užtikrinti, kad nuo pranešime nurodytos konteinerio išėmimo datos šachta nustotų būti naudojama, nes po šachta nebebus konteinerio. Nespėjus to padaryti, daugiabučio namo valdytojas privalės užtikrinti sanitarijos ir higienos reikalavimus name, t. y. sutvarkyti komunalines atliekas, esančias šiukšlių šalinimo šachtos patalpoje, ir sunešti jas į pusiau požeminių konteinerių aikštelę, priskirtą naudotis to namo gyventojams.

Vilniaus miesto savivaldybes administracijos Energetikos skyriaus atsakymas

 

Vilnius atsisako atliekų šachtų daugiabučiuose

2020 sausio 7

Nuo 2020 m. sausio 1 d. sostinės savivaldybė pradeda nuo sovietinių laikų likusių atliekų šachtų daugiabučiuose namuose uždarymo projektą. Šachtų bus atsisakoma po truputį – tuose daugiabučiuose, prie kurių atsiras pusiau požeminiai atliekų konteineriai. Pagrindinė priežastis – nepageidaujami kvapai ir netinkamos higieninės sąlygos. Be to, po šachtomis stovintys konteineriai nėra pritaikyti rūšiavimui.

Skaityti daugiau: https://madeinvilnius.lt/naujienos/miestas/vilnius-atsisako-atlieku-sachtu-daugiabuciuose/ .

Kur dėti atliekas? Kas gali padėti?

Vilniuje – 80 aikštelių nupuoštoms eglėms surinkti

 

Linkime šilumos ir jaukumo Jūsų namams bei paties gražiausio Kalėdų stebuklo!

2019 gruodžio 23

DĖL ŠIUKŠLIŲ ŠALINTUVŲ UŽDARYMO

2019 gruodžio 18

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 2019 M. RUGSĖJO 16 D. SPRENDIMU NR. 1-225 PATVIRTINO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLES, KURIOS ĮSIGALIOJA NUO 2020 SAUSIO 1 D.

TAISYKLIŲ  34 p. NUSTATYTA:

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLES

 „DAUGIABUČIAM NAMUI AR NAMŲ GRUPEI ĮRENGUS POŽEMINIŲ AR PUSIAU POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELĘ, ŠIUOSE NAMUOSE ESANČIOS ŠACHTINĖS ATLIEKŲ SURINKIMO SISTEMOS PRAĖJUS 1 MĖNESIUI (NUO VASARIO 1 D.) BUS NEBEAPTARNAUJAMOS, JOSE ESANTYS ANTŽEMINIAI KONTEINERIAI PO ŠIO TERMINO IŠIMAMI IR IŠVEŽAMI“.

SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ ,,VASA“ PRANEŠĖ, KAD ANTŽEMINIAI KONTEINERIAI NUO VASARIO 1 D. NEBUS APTARNAUJAMI.

 JEI NAMAS NESUSPĖS UŽSANDARINTI ATLIEKŲ SURINKIMO VAMZDŽIO, PABIRUSIAS ATLIEKAS TEKS TVARKYTI PATIEMS GYVENTOJAMS.

JEIGU TURITE PASTABŲ AR KLAUSIMŲ KREIPKITĖS Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĘ TEL. (8 5) 2112000, TRUMPUOJU TEL. 1664, EL.PAŠTU savivaldybe@vilnius.lt ARBA SĮ „VASA“ TEL. 865004949, 1895.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra administravimas?

Administravimas – tai daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų (bendrasavininkių) (toliau vadinama – patalpų savininkai) bendrosios dalinės nuosavybės paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti.
 

2. Kas yra nuolatinė techninė priežiūra?

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra (eksploatavimas) - namo būklės nuolatinis stebėjimas, pastato pagrindinių konstrukcijų (sienų, cokolio, stogo ir kitų konstrukcijų) mechaninio patvarumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų saugaus naudojimo užtikrinimas, jų profilaktika, gaisrinės saugos palaikymas. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų techninė priežiūra - techninių ir organizacinių priemonių, skirtų gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomiesiems reikalavimams įgyvendinti, visuma, apimanti bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą) ir remontą.
 

3. Kas yra bendrojo naudojimo objektai (bendroji nuosavybė)?

Bendrojo naudojimo objektai - bendroji dalinė daugiabučio namo savininkų nuosavybė. Tai yra:
1) bendrosios konstrukcijos - pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios (pamatai, sienos, perdenginiai, stogas) ir kitos konstrukcijos (balkonų bei laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys);
2) bendroji inžinerinė įranga - daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir angos, šildymo radiatoriai, elektros skydinės, liftai, televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, katilinės ir kita bendro naudojimo inžinerinė techninė įranga bendrojo naudojimo patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti atskiriems gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso namo inžinerinės techninės įrangos funkcionavimu ir jeigu jie nėra trečiųjų asmenų nuosavybė;
3) bendrojo naudojimo patalpos - daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims.
 

4. Kas yra privalomieji reikalavimai?

Gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir naudojimo privalomieji reikalavimai – tai įstatymuose ir valstybės valdymo institucijų patvirtintuose normatyviniuose dokumentuose (techniniuose reglamentuose, priežiūros bei eksploatavimo taisyklėse ir kitur) nustatyti privalomieji pastato konstrukcijų mechaninio atsparumo ir stabilumo, gaisrinės saugos, higienos, aplinkos apsaugos, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo, kiti pastato ir jo inžinerinės techninės įrangos naudojimo ir priežiūros reikalavimai.
 

5. Kas yra papildomai teikiamos paslaugos?

Tai – patalpų savininko nuosavybės ir priežiūros ribose teikiamos remonto ir kitos paslaugos: šalto ir karšto vandentiekio remontas nuo išleidimo čiaupų iki ventilių bute, buto kanalizacijos pravalymas, elektros instaliacijos bute remontas ir kt. Tokios paslaugos yra apmokamos pagal atliktų darbų aktą.