Mokejimo pranesimai

Nepavykus prisijungti, skambinti tel. 248 0911.Vilniaus mieste pradedamas 2020-2021 metų šildymo sezonas

2020 spalio 14

Informuojame, kad vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu,  2020–2021 metų šildymo sezonas Vilniaus miesto ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo ir sveikatos priežiūros įstaigose ir Vilniaus miesto gyvenamuosiuose, administraciniuose ir visuomeniniuose pastatuose, kurių šilumos vartotojai nenusprendė dėl savo pastatų šildymo pradžios, pradedamas nuo 2020 m. spalio 15 d. pagal su akcine bendrove „Vilniaus šilumos tinklai“ suderintą šildymo įjungimo šilumos vartotojams programą (pridedama).

Elektroninio dokumento nuorašas

 

Dėl P. Žadeikos g. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12,14, 16, 18 konteinerių nuėmimo 2020-10-29 d. iš konteinerinių

2020 rugsėjo 30

Vilniaus atliekų sistemos administratorius  praneša, kad vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-09-11 sprendimu Nr. 1-225 patvirtintomis naujomis Atliekų tvarkymo taisyklėmis ir  atsižvelgdami į tai, kad šalia daugiabučio pastato   P. Žadeikos g. 24 yra įrengta ir pradėta eksploatuoti  pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr. 6702020-10-29 d. bus nuimti P. Žadeikos g. 12, 16 konteineriai, esantys namo konteinerinėse.

Atsižvelgdami į tai, kad šalia daugiabučio pastato   P. Žadeikos g. 6 yra įrengta ir pradėta eksploatuoti  pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr. 6602020-10-29 d. bus nuimti P. Žadeikos g. 4, 6, 8, 10, 14, 18 konteineriai, esantys namo konteinerinėse.

Atsižvelgdami į tai, kad šalia daugiabučio pastato P. Žadeikos g. 1 yra įrengta ir pradėta eksploatuoti  pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr. 675 , mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriai, esantys P. Žadeikos g. 1, 3, 5 namų konteinerinėse patalpose, bus nuimti 2020-10-29.

Bendrojo naudojimo objektų valdytojui siūloma organizuoti šachtinės atliekų surinkimo sistemos užsandarinimo darbus, užtikrinant higienos normų laikymąsi.

Dėl Fabijoniškių g. 1, S. Stanevičiaus g. 2 konteinerių nuėmimo 2020-10-16 d. iš konteinerinių

2020 rugsėjo 16

Vilniaus atliekų sistemos administratorius  praneša, kad vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-09-11 sprendimu Nr. 1-225 patvirtintomis naujomis Atliekų tvarkymo taisyklėmis ir  atsižvelgdami į tai, kad šalia daugiabučio pastato   Fabijoniškių g. 1 yra įrengta ir pradėta eksploatuoti  pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr. 688,  2020-10-16 d. bus nuimti Fabijoniškių g. 1, S. Stanevičiaus g. 2 konteineriai, esantys namo konteinerinėse  .     Bendrojo naudojimo objektų valdytojui siūloma organizuoti šachtinės atliekų surinkimo sistemos užsandarinimo darbus, užtikrinant higienos normų laikymąsi.

Dėl S. Stanevičiaus g. 4, 6, 8, 10, 12 konteinerių nuėmimo 2020-10-16 d. iš konteinerinių

2020 rugsėjo 16

Vilniaus atliekų sistemos administratorius  praneša, kad vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-09-11 sprendimu Nr. 1-225 patvirtintomis naujomis Atliekų tvarkymo taisyklėmis ir  atsižvelgdami į tai, kad šalia daugiabučio pastato S. Stanevičiaus g. 12 yra įrengta ir pradėta eksploatuoti  pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr. 891,  2020-10-16 d. bus nuimti S. Stanevičiaus g. 4, 6, 8, 10, 12 konteineriai, esantys namo konteinerinėse  .     Bendrojo naudojimo objektų valdytojui siūloma organizuoti šachtinės atliekų surinkimo sistemos užsandarinimo darbus, užtikrinant higienos normų laikymąsi.

Dėl L. Giros g. 96, 98, 100, 102, 104 konteinerių nuėmimo 2020-09-24 d. iš konteinerinių

2020 rugpjūčio 28

Vilniaus atliekų sistemos administratorius  praneša, kad vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-09-11 sprendimu Nr. 1-225 patvirtintomis naujomis Atliekų tvarkymo taisyklėmis ir  atsižvelgdami į tai, kad šalia daugiabučio pastato L. Giros g. 96 yra įrengta ir pradėta eksploatuoti  pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr. 652,  2020-09-24 d. bus nuimti L. Giros g. 96, 98, 100, 102, 104 konteineriai, esantys namo konteinerinėse  .     Bendrojo naudojimo objektų valdytojui siūloma organizuoti šachtinės atliekų surinkimo sistemos užsandarinimo darbus, užtikrinant higienos normų laikymąsi.

Atliekų tvarkymo kontrolės skyrius

Smolensko g.5, LT-03202, Vilnius  |  Tel. +370 650 04949 | Tel. 1895

El. p.: rinkliava@sivasa.lt  |   www.sivasa.lt

BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ DĖMESIUI !

2020 rugpjūčio 26

       Siekiant išvengti balkonų griūties, prašome  savininkus apžiūrėti butui priklausančius balkonus (atitvarines plokštes, įdėtines metalines tvirtinimo detales, įdėtinių detalių užtaisus).

          Pastebėjus defektus, prašome informuoti namo vadybininką tel. 2484115 arba info@fabeta.lt.

UAB „Fabeta‘‘ , reg. Nr. 20-08-1367

Dėl Fabijoniškių g. 9, 11, 13, 15, 17 konteinerių nuėmimo 2020-09-14 d. iš konteinerinių

2020 rugpjūčio 20

Vilniaus atliekų sistemos administratorius  praneša, kad vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-09-11 sprendimu Nr. 1-225 patvirtintomis naujomis Atliekų tvarkymo taisyklėmis ir  atsižvelgdami į tai, kad šalia daugiabučio pastato Fabijoniškių g. 17 yra įrengta ir pradėta eksploatuoti  pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelė Nr. 686,  2020-09-14 d. bus nuimti Fabijoniškių g. 9, 11, 13, 15, 17 konteineriai, esantys namo konteinerinėse  .     Bendrojo naudojimo objektų valdytojui siūloma organizuoti šachtinės atliekų surinkimo sistemos užsandarinimo darbus, užtikrinant higienos normų laikymąsi.

Atliekų tvarkymo kontrolės skyrius

Smolensko g.5, LT-03202, Vilnius  |  Tel. +370 650 04949 | Tel. 1895

El. p.: rinkliava@sivasa.lt  |   www.sivasa.lt

 

 

 

 

Vilnius baigia šildymo sezoną

2020 balandžio 23

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-04-23 sprendimu Nr. 30-891 „Dėl šildymo sezono baigimo“ Vilniaus mieste šildymo sezonas daugiabučiuose ir administraciniuose pastatuose baigiamas 2020-04-24  (įsakymas pridedamas).

Elektroninio dokumento nuorašas

 

2020 balandžio 2

DĖL APLINKOS VALYMO IR DEZINFEKCIJOS, ESANT NEPALANKIAI COVID-19 SITUACIJAI

DĖL TECHNINIŲ EISMO REGULIAVIMO PRIEMONIŲ ĮRENGIMO VILNIAUS MIESTE

VMS eismo reguliavimo skyriaus informacija dėl stulpelių įrengimo

 

REKOMENDACIJOS, KAIP TVARKYTI ATLIEKAS

Lietuvoje plintant COVID-19 virusui, Vilniaus miesto savivaldybė ragina gyventojus tinkamai tvarkyti savo buitines atliekas. Ant įvairių daiktų paviršių virusui galint išsilaikyti net iki 3 dienų, gyventojai prašomi saugiai išmesti savo komunalines atliekas karantino metu.

SVARBI INFORMACIJA KARANTINO METU

2020 kovo 26

SVARBI INFORMACIJA KARANTINO METU !

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra administravimas?

Administravimas – tai daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų (bendrasavininkių) (toliau vadinama – patalpų savininkai) bendrosios dalinės nuosavybės paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti.
 

2. Kas yra nuolatinė techninė priežiūra?

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra (eksploatavimas) - namo būklės nuolatinis stebėjimas, pastato pagrindinių konstrukcijų (sienų, cokolio, stogo ir kitų konstrukcijų) mechaninio patvarumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų saugaus naudojimo užtikrinimas, jų profilaktika, gaisrinės saugos palaikymas. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų techninė priežiūra - techninių ir organizacinių priemonių, skirtų gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomiesiems reikalavimams įgyvendinti, visuma, apimanti bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą) ir remontą.
 

3. Kas yra bendrojo naudojimo objektai (bendroji nuosavybė)?

Bendrojo naudojimo objektai - bendroji dalinė daugiabučio namo savininkų nuosavybė. Tai yra:
1) bendrosios konstrukcijos - pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios (pamatai, sienos, perdenginiai, stogas) ir kitos konstrukcijos (balkonų bei laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys);
2) bendroji inžinerinė įranga - daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir angos, šildymo radiatoriai, elektros skydinės, liftai, televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, katilinės ir kita bendro naudojimo inžinerinė techninė įranga bendrojo naudojimo patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti atskiriems gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso namo inžinerinės techninės įrangos funkcionavimu ir jeigu jie nėra trečiųjų asmenų nuosavybė;
3) bendrojo naudojimo patalpos - daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims.
 

4. Kas yra privalomieji reikalavimai?

Gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir naudojimo privalomieji reikalavimai – tai įstatymuose ir valstybės valdymo institucijų patvirtintuose normatyviniuose dokumentuose (techniniuose reglamentuose, priežiūros bei eksploatavimo taisyklėse ir kitur) nustatyti privalomieji pastato konstrukcijų mechaninio atsparumo ir stabilumo, gaisrinės saugos, higienos, aplinkos apsaugos, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo, kiti pastato ir jo inžinerinės techninės įrangos naudojimo ir priežiūros reikalavimai.
 

5. Kas yra papildomai teikiamos paslaugos?

Tai – patalpų savininko nuosavybės ir priežiūros ribose teikiamos remonto ir kitos paslaugos: šalto ir karšto vandentiekio remontas nuo išleidimo čiaupų iki ventilių bute, buto kanalizacijos pravalymas, elektros instaliacijos bute remontas ir kt. Tokios paslaugos yra apmokamos pagal atliktų darbų aktą.