Mokejimo pranesimai

Nepavykus prisijungti, skambinti tel. 248 0911.Kur dėti atliekas?

 

Naudinga informacija dėl atliekų tvarkymo bei jų pridavimo.

Klausimas

Kas gali padėti

Kontaktai

Kur kreiptis dėl komunalinių atliekų tvarkymo? Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Seniūnijos, būstą administruojančios įmonės, daugiabučių namų savininkų bendrijos Seniūnijų, būstą administruojančių įmonių telefonus ir adresus galima rasti www.vilnius.lt
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius Tel.: +370 5 211 2168, +370 5 211 2821
Kur kreiptis dėl mokesčių už atliekų tvarkymą? Būstą administruojančios įmonės, daugiabučių namų savininkų bendrijos, Būstą administruojančių įmonių telefonus ir adresus galima rasti www.vilnius.lt
Kur dėti stambiagabarites atliekas? Stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės Vilniaus mieste:Pramonės g. 209 S, Liepkalnio g. 113 B, Graičiūno g. 36 C, Pilaitės pr. 50.

Asmens dokumentą pateikę Vilniaus miesto gyventojai čia gali NEMOKAMAI priduoti: stiklą, plastiką, popierių, kartoną, metalus,  statybos-remonto atliekas (iki 300 kg), buitinę techniką, baldus, santechniką, kompiuterius, naudotas lengvųjų automobilių padangas (4 vnt.) išskyrus kitas automobilių salono ir kėbulo detales!

UAB „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras“ 

Tel.+370 5 2130397 www.vaatc.lt

info@vaatc.lt

Kur dėti statybos-remonto atliekas? Asmens dokumentą pateikę Vilniaus miesto gyventojai NEMOKAMAI (iki 300 kg) gali palikti stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelėse:Pramonės g. 209 S, Liepkalnio g. 113 B, Graičiūno g. 36 C, Pilaitės pr. 50. UAB „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras“ 

Tel.+370 5 2130397  www.vaatc.lt

info@vaatc.lt

Didesnius kiekius MOKAMAI iš gyventojų, įmonių ir organizacijų priima:
UAB „Bionovus“, Liepkalnio g. 172B, VilniusPlytų, betono, asfalto, asbesto turinčios atliekos (pvz., šiferis) maišytos statybos-griovimo atliekos Tel.+370 5 215 2027 www.bionovus.lt info@bionovus.lt
Kur kreiptis dėl kiemuose esančių nenaudojamų automobilių išvežimo? UAB „Kuusakoski“, Pramonės g. 97, Vilnius UAB „Kusakoski“Tel.+370 5 267 2897

www.kuusakoski.lt

Kur dėti galvaninius elementus, baterijas, akumuliatorius? UAB „Žalvaris“, Geologų g. 4, Vilnius.UAB „UAB „Atliekų tvarkymo centras” Riovonių g. 2A, Vilnius.

 

Surinkimo taškai didžiuosiuose Vilniaus  prekybos centruose, daugumoje Vilniaus  degalinių.

UAB „Žalvaris“Tel. +370 5 232 9446, +370 687 82343

www.zalvaris.lt

 

UAB „UAB „Atliekų tvarkymo centras”

Tel.: +370 5 206 09 00

www.atc1.lt

Kur dėti senus vaistus,   buitinę chemiją, pavojingas (toksines) atliekas. Vilniaus miesto gyventojai senus vaistus  NEMOKAMAI gali palikti visose Vilniaus miesto vaistinėse.
Pavojingas (toksines) atliekas, buitinę chemiją priima UAB „Toksika“,  (Kuro g. 15) Vilnius UAB „Toksika“Tel. +370 5 250 5302,+370 698 21941 www.toksika.lt
Kur dėti senas padangas? Asmens dokumentą pateikę Vilniaus gyventojai senas padangas (4 vnt.) NEMOKAMAI gali palikti stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelėse Vilniuje:Pramonės g. 209 S, Liepkalnio g. 113 B, Graičiūno g. 36 C, Pilaitės pr. 50. UAB „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras“Tel.+370 5 2130397  www.vaatc.lt

info@vaatc.lt

Visuose autoservisuose, kur jūsų automobiliams montuojamos naujos padangos.
Kur dėti žaliąsias atliekas (lapus, šakas ir t.t.)? UAB „Biastra plius“ aikštelė Titnago g. 74, Vilnius UAB „Biastra plius“Tel. +370 698 78699, +370 612 63585 biastra@takas.lt
UAB „Juknevičiaus kompostas“ aikštelė, Liepkalnio g. 172, Vilnius UAB „Juknevičiaus kompostas“Tel. +370 5 215 2159 www.kompostas.lt info@kompostas.lt
Kur dėti seną buitinę techniką? UAB „EMP“ Verkių g. 50, Vilnius 

 

UAB „Žalvaris“, Geologų g. 4, Vilnius.

 

UAB „EMP“Tel. 1806,

+370 5 2041587

www.emp.lt

 

UAB „Žalvaris“

Tel. +370 5 232 9446, +370 687 82343

www.zalvaris.lt

 

 

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra administravimas?

Administravimas – tai daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų (bendrasavininkių) (toliau vadinama – patalpų savininkai) bendrosios dalinės nuosavybės paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti.
 

2. Kas yra nuolatinė techninė priežiūra?

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra (eksploatavimas) - namo būklės nuolatinis stebėjimas, pastato pagrindinių konstrukcijų (sienų, cokolio, stogo ir kitų konstrukcijų) mechaninio patvarumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų saugaus naudojimo užtikrinimas, jų profilaktika, gaisrinės saugos palaikymas. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų techninė priežiūra - techninių ir organizacinių priemonių, skirtų gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomiesiems reikalavimams įgyvendinti, visuma, apimanti bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą) ir remontą.
 

3. Kas yra bendrojo naudojimo objektai (bendroji nuosavybė)?

Bendrojo naudojimo objektai - bendroji dalinė daugiabučio namo savininkų nuosavybė. Tai yra:
1) bendrosios konstrukcijos - pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios (pamatai, sienos, perdenginiai, stogas) ir kitos konstrukcijos (balkonų bei laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys);
2) bendroji inžinerinė įranga - daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir angos, šildymo radiatoriai, elektros skydinės, liftai, televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, katilinės ir kita bendro naudojimo inžinerinė techninė įranga bendrojo naudojimo patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti atskiriems gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso namo inžinerinės techninės įrangos funkcionavimu ir jeigu jie nėra trečiųjų asmenų nuosavybė;
3) bendrojo naudojimo patalpos - daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims.
 

4. Kas yra privalomieji reikalavimai?

Gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir naudojimo privalomieji reikalavimai – tai įstatymuose ir valstybės valdymo institucijų patvirtintuose normatyviniuose dokumentuose (techniniuose reglamentuose, priežiūros bei eksploatavimo taisyklėse ir kitur) nustatyti privalomieji pastato konstrukcijų mechaninio atsparumo ir stabilumo, gaisrinės saugos, higienos, aplinkos apsaugos, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo, kiti pastato ir jo inžinerinės techninės įrangos naudojimo ir priežiūros reikalavimai.
 

5. Kas yra papildomai teikiamos paslaugos?

Tai – patalpų savininko nuosavybės ir priežiūros ribose teikiamos remonto ir kitos paslaugos: šalto ir karšto vandentiekio remontas nuo išleidimo čiaupų iki ventilių bute, buto kanalizacijos pravalymas, elektros instaliacijos bute remontas ir kt. Tokios paslaugos yra apmokamos pagal atliktų darbų aktą.