Mokejimo pranesimai

Nepavykus prisijungti, skambinti tel. 248 0911.DĖL APMOKĖJIMO UŽ PASLAUGAS SWEDBANKE

DĖMESIO! DAUGELIS GYVENTOJŲ NETEISINGAI MOKATE SWEDBANKE UŽ  UAB “Fabeta” PASLAUGAS.

Nedarykite vietinių mokėjimo pavedimų į įmonės sąskaitą ! Tai Jums papildomai kainuoja 0,23 Eur. Ruošinys turi būti pažymėtas žvaigždute ir įtrauktas į ,,Mokėjimo krepšelį”. Ruošinio tipas turi būti ,,KOMUNALINIAI”. Jei Jūsų ruošinio tipas “VIETINIAI”, jį išmeskite, atžymėdami varnele, ir sukurkite naują.

Kaip naudotis „Įmokų ir mokėjimų krepšeliu“?

  1. Savo interneto banke Kasdienės paslaugos skyriuje suraskite skiltį  „Įmokų ir mokėjimų krepšelis“.
  2. Dažniausiai atliekamus ir išsaugotus savo mokėjimų ruošinius rasite  skiltyse „Atsiskaitymo knygelė“, „Įmokos, mokesčiai“ ir „Vietinių mokėjimų ruošiniai“. Šiose skiltyse pažymėkite žvaigždute mokėjimų ruošinius, kuriuos norėtumėte apmokėti ar mokate nuolat, ir jie persikels į „Mokėjimų krepšelį“.
  3. Mokėkite už visus mokėjimus vienu paspaudimu iš „Mokėjimų krepšelio“ ir taip sutaupykite. Sistema pati išskirstys mokėjimus pagal jiems taikomą kainodarą bei parodys, kiek iš viso kainuos paslauga.
  4. „Mokėjimų krepšelį“ visada galėsite koreguoti – išimti arba įdėti įvairius mokėjimus.

Kaip naudotis

  1. pakeiskite pasirinkto mokėjimo duomenis arba susikurkite naują ruošinį ir koreguokite per skiltį Keisti ;
  2. pažymėkite žvaigždute  mokėjimų ruošinius, kuriuos norėtumėte apmokėti ar mokate nuolat, ir jie persikels į „Mokėjimų krepšelį“;
  3. norėdami peržiūrėti „Mokėjimų krepšelyje“ esančius ruošinius spauskite „Mokėjimų krepšelio peržiūra“.

Ieškoti įmokų ir mokesčių gavėjų

Įveskite įmokos kodą ar gavėjo pavadinimo fragmentą
Įmokos kodas Pavadinimas Gavėjo pavadinimas Gavėjo sąskaita
103219 UŽ PASLAUGAS (UAB FABETA) UAB FABETA LT46xxxxxxxxxxxxx2604
103270 LĖŠŲ KAUPIMUI (UAB FABETA) UAB FABETA LT88xxxxxxxxxxxxx5037
 

Įmokų ir mokesčių mokėjimų ruošiniai

Į krepšelį Mokėjimo pavadinimas Tipas Mokėtojas ▲ Įmokos kodas Gavėjo pavadinimas Keisti
LĖŠŲ KAUPIMUI (UAB FABETA) Komunaliniai VARDENĖ PAVARDENĖ 103270 UAB FABETA  

Jei kyla klausimų, kaip susikurti savo „Mokėjimų krepšelį“, drąsiai skambinkite Swedbank tel. 1884.

UAB “Fabeta” buhalterija tel. 248 0911.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra administravimas?

Administravimas – tai daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų (bendrasavininkių) (toliau vadinama – patalpų savininkai) bendrosios dalinės nuosavybės paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti.
 

2. Kas yra nuolatinė techninė priežiūra?

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra (eksploatavimas) - namo būklės nuolatinis stebėjimas, pastato pagrindinių konstrukcijų (sienų, cokolio, stogo ir kitų konstrukcijų) mechaninio patvarumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų saugaus naudojimo užtikrinimas, jų profilaktika, gaisrinės saugos palaikymas. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų techninė priežiūra - techninių ir organizacinių priemonių, skirtų gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomiesiems reikalavimams įgyvendinti, visuma, apimanti bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą) ir remontą.
 

3. Kas yra bendrojo naudojimo objektai (bendroji nuosavybė)?

Bendrojo naudojimo objektai - bendroji dalinė daugiabučio namo savininkų nuosavybė. Tai yra:
1) bendrosios konstrukcijos - pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios (pamatai, sienos, perdenginiai, stogas) ir kitos konstrukcijos (balkonų bei laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys);
2) bendroji inžinerinė įranga - daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir angos, šildymo radiatoriai, elektros skydinės, liftai, televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, katilinės ir kita bendro naudojimo inžinerinė techninė įranga bendrojo naudojimo patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti atskiriems gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso namo inžinerinės techninės įrangos funkcionavimu ir jeigu jie nėra trečiųjų asmenų nuosavybė;
3) bendrojo naudojimo patalpos - daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims.
 

4. Kas yra privalomieji reikalavimai?

Gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir naudojimo privalomieji reikalavimai – tai įstatymuose ir valstybės valdymo institucijų patvirtintuose normatyviniuose dokumentuose (techniniuose reglamentuose, priežiūros bei eksploatavimo taisyklėse ir kitur) nustatyti privalomieji pastato konstrukcijų mechaninio atsparumo ir stabilumo, gaisrinės saugos, higienos, aplinkos apsaugos, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo, kiti pastato ir jo inžinerinės techninės įrangos naudojimo ir priežiūros reikalavimai.
 

5. Kas yra papildomai teikiamos paslaugos?

Tai – patalpų savininko nuosavybės ir priežiūros ribose teikiamos remonto ir kitos paslaugos: šalto ir karšto vandentiekio remontas nuo išleidimo čiaupų iki ventilių bute, buto kanalizacijos pravalymas, elektros instaliacijos bute remontas ir kt. Tokios paslaugos yra apmokamos pagal atliktų darbų aktą.