Mokejimo pranesimai

Nepavykus prisijungti, skambinti tel. 248 0911.Informacija dėl didelio gabarito atliekų tvarkymo programos įgyvendinimo

2016 balandžio 1

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Atliekų tvarkymo programos įgyvendinimo skyrius, atsižvelgdamas į gyventojų nusiskundimus dėl informacijos stokos apie didelių gabaritų atliekų tvarkymą, prašo išplatinti žemiau pateiktą informaciją  daugiabučių namų gyventojams. Tuo pačiu prašo įspėti gyventojus, kad draudžiama šias atliekas palikti prie konteinerių arba kitose tam neskirtose vietose. Už atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimus gali būti taikoma administracinė atsakomybė.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Atliekų tvarkymo įgyvendinimo skyriaus  raštas

Dėl 2015 m. metinių ataskaitų ir 2016 m. metinių ir ilgalaikių planų

2016 kovo 31

Informuojame , kad jau paruošti daugiabučių namų administravimo ir priežiūros 2016 m. ūkiniai – finansiniai planai, ilgalaikiai 2016/2019 m. planai  ir administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu daugiabučiu namu, 2015 m. metinės ataskaitos. Susipažinti galima prisijungus prie mokėjimo pranešimų peržiūros, žiūrėti  – “Informacija apie mano namą”.

UAB FABETA administracija

Kaip atsisakyti popierinių sąskaitų

2016 kovo 14

Dėmesio! Jei nenorite gauti popierinių sąskaitų, galite atsisakyti, prisijungę prie sistemos MOKĖJIMO PRANEŠIMAI, pasirinkę ženkliuką  !

 

Gyventojų dėmesiui !

2016 vasario 26

     Vilniaus miesto savivaldybė informuoja!

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 30-2001 patvirtintų gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių 5.3. punktas įspėja, kad gyvūnų laikytojai privalo “vesdami, vedžiodami, važnyčiodami arba būdami su gyvūnais viešojoje vietoje, kitam asmeniui priklausančioje žemės valdoje ar gyvūno laikytojui nepriklausančioje žemės valdoje, turėti reikiamas priemones (maišelius, semtuvus ar kitas tinkamas priemones) ekskrementams surinkti”. Už šių taisyklių nesilaikymą LR APK 110 str. I d. numato baudą iki 119 Eur.

Dėl galimų gyvūnų laikymo reikalavimų

 

DĖL TIESIOGINĮ DEBETĄ KEIČIANČIOS E.SĄSKAITOS

2016 sausio 6

Informuojame, kad UAB “Fabeta” nuo 2016 m. sausio 1 d. neteiks tiesioginį debetą keičiančios e.sąskaitos paslaugos.

Skaitykite  Tiesioginį debetą keičia e.sąskaitos. Ar brangs paslaugos?

  Kaip alternatyvą siūlome naudotis Swedbank „Įmokų ir mokėjimų krepšeliu“ , kur apmokėjimas už komunalines paslaugas kainuos 0,23 Eur, mokant iki 5 įmokų. Taip pat galima atsiskaityti Viena sąskaita.

UAB “Fabeta” sąskaitas galite nemokamai peržiūrėti, prisijungę prie savitarnos sistemos  www.fabeta.lt

 

 

  

Gerbiamieji,

2015 gruodžio 23

Sveikiname su Šv. Kalėdom ir Naujaisiais metais !
Tebūnie ateinantys metai dosnūs Jums prasmingais darbais, turtingi sėkme ir laime.

                                                               UAB“Fabeta“ kolektyvas     

KVIETIMAS !

2015 gruodžio 21

       Maloniai kviečiame gruodžio 22 d. 18.00 val., prie Fabijoniškių seniūnijos  (S. Stanevičiaus g. 24) į eglutės įžiebimo šventę. Kvietimas…

Renginį organizuoja Fabijoniškių seniūnija ir Fabijoniškių bendruomenės asociacija

 

Atvirų durų valandos valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje

2015 gruodžio 3

Komisijos patalpose (Verkių g. 25C-1, Vilnius) vartotojai galės susitikti su Komisijos nariais, už atskiras sritis atsakingais specialistais ir vietoje aptarti rūpimus klausimus bei gauti reikalingą informaciją šilumos, elektros, dujų ar vandens klausimais.

Į priėmimą būtina registruotis iš anksto nemokamu tel. (8 800) 20500, el. p. rastine@regula.lt arba raštu, kiekvienam interesantui bus paskirtas atskiras laikas (apie tai informuosime individualiai).

Skaityti plačiau …

 

 

Naujų ir renovuotų daugiabučių gyventojamas – mažesnis kaupiamasis mokestis

2015 lapkričio 19
Vyriausybė pritarė Aplinkos ministerijos parengtam projektui, kuriuo siūlyta sumažinti kaupiamąsias įmokas naujų ir renovuotų daugiabučių namų gyventojams.

Saulaukus daygybės gyventojų ir savivaldybių kreipimųsi ir atsižvelgus į tai, kad rizika, jog artimiausiu metu teks remontuoti naujai pastatytus ar neseniai renovuotus namus daug mažesnė, Aplinkos ministerija pasiūlė leisti jų gyventojams mokėti mažesnes įmokas į kaupiamąjį fondą.

Iki šiol, vadovaujantis balandžio 15 d. Vyriausybės nutarimu, penkerių metų laikotarpiu, kol galioja minimali statinio ar atliktų statybos darbų garantija, patalpų savininkams buvo nustatytas 0,03–0,05 Eur už kvadratinį metrą minimalus kaupiamosios įmokos tarifas. Nuo šiol naujai pastatytų, rekonstruotų ir renovuotų daugiabučių namų patalpų savininkams, jų sprendimu, penkerius metus nuo statybos darbų užbaigimo gali būti taikomas 50 procentų mažesnis minimalus mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas.

Minimalios kaupiamosios įmokos normatyvo išimtis pagrįsta tuo, kad einamojo remonto darbų tikimybė naujuose ir atnaujintuose namuose gerokai mažesnė negu senuose neatnaujintuose namuose.

nuotrauka

Statybu naujienos.lt

Ir stogu, ir liftu privalo rūpintis visi namo butų savininkai

2015 spalio 30

„Daugiabučio liftas, kaip ir stogas, yra bendrosios dalinės nuosavybės objektas, todėl juos išlaikyti privalo visi butų savininkai. Jeigu pirmų aukštų butų gyventojai liftu nesinaudoja, nereiškia, kad jis jiems nepriklauso ir kad jie neprivalo prisidėti jį išlaikant, – sako aplinkos viceministrė Daiva Matonienė. – Panašiai ir su stogu. Yra manančių, kad prakiurusio stogo remontas – tik viršutinio aukšto gyventojų reikalas. Jokiu būdu. Tiek stogas, tiek liftas – bendra nuosavybė. Tad jais privalo rūpintis visi“.  Plačiau skaitykite LR Aplinkos ministerijos puslapyje …

2015 m. rugpjūčio 5 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 831,  skaityti IV skyriaus p. 8.4

 

 

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra administravimas?

Administravimas – tai daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų (bendrasavininkių) (toliau vadinama – patalpų savininkai) bendrosios dalinės nuosavybės paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti.
 

2. Kas yra nuolatinė techninė priežiūra?

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra (eksploatavimas) - namo būklės nuolatinis stebėjimas, pastato pagrindinių konstrukcijų (sienų, cokolio, stogo ir kitų konstrukcijų) mechaninio patvarumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų saugaus naudojimo užtikrinimas, jų profilaktika, gaisrinės saugos palaikymas. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų techninė priežiūra - techninių ir organizacinių priemonių, skirtų gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomiesiems reikalavimams įgyvendinti, visuma, apimanti bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą) ir remontą.
 

3. Kas yra bendrojo naudojimo objektai (bendroji nuosavybė)?

Bendrojo naudojimo objektai - bendroji dalinė daugiabučio namo savininkų nuosavybė. Tai yra:
1) bendrosios konstrukcijos - pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios (pamatai, sienos, perdenginiai, stogas) ir kitos konstrukcijos (balkonų bei laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys);
2) bendroji inžinerinė įranga - daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir angos, šildymo radiatoriai, elektros skydinės, liftai, televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, katilinės ir kita bendro naudojimo inžinerinė techninė įranga bendrojo naudojimo patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti atskiriems gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso namo inžinerinės techninės įrangos funkcionavimu ir jeigu jie nėra trečiųjų asmenų nuosavybė;
3) bendrojo naudojimo patalpos - daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims.
 

4. Kas yra privalomieji reikalavimai?

Gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir naudojimo privalomieji reikalavimai – tai įstatymuose ir valstybės valdymo institucijų patvirtintuose normatyviniuose dokumentuose (techniniuose reglamentuose, priežiūros bei eksploatavimo taisyklėse ir kitur) nustatyti privalomieji pastato konstrukcijų mechaninio atsparumo ir stabilumo, gaisrinės saugos, higienos, aplinkos apsaugos, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo, kiti pastato ir jo inžinerinės techninės įrangos naudojimo ir priežiūros reikalavimai.
 

5. Kas yra papildomai teikiamos paslaugos?

Tai – patalpų savininko nuosavybės ir priežiūros ribose teikiamos remonto ir kitos paslaugos: šalto ir karšto vandentiekio remontas nuo išleidimo čiaupų iki ventilių bute, buto kanalizacijos pravalymas, elektros instaliacijos bute remontas ir kt. Tokios paslaugos yra apmokamos pagal atliktų darbų aktą.