Mokejimo pranesimai

Nepavykus prisijungti, skambinti tel. 248 0911.Kaip deklaruoti savo faktinę gyvenamąją vietą ?

2017 rugsėjo 29
                     Dabar deklaruoti savo gyvenamąją vietą – visai paprasta. Tereikia atlikti kelis nesudėtingus žingsnius pildant elektroninę gyvenamosios vietos deklaracijos formą puslapyje www.epaslaugos.lt. Kitas būdas – atvykti į seniūniją arba savivaldybę, kurioje, pateikę visus reikiamus dokumentus, galėsite deklaruoti savo gyvenamąją vietą. Vilniuje gyvenantys ir sostinėje savo gyvenamąją vietą deklaravę gyventojai prisideda prie miesto infrastruktūros gerinimo. Iš gyventojų pajamų mokesčio gaunamos pajamos naudojamos miesto plėtrai – tvarkomi keliai, pėsčiųjų takai, tiesiami nauji dviračių takai, atveriami nauji parkai bei skverai. Atnaujinta miesto infrastruktūra naudojasi visi Vilniaus gyventojai bei miesto svečiai.

Skaityti Vilniaus miesto savivaldybės puslapyje

2016 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas įpareigojo asmenis, įtrauktus į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (registruotus „prie savivaldybės“) iki 2018 m. sausio 1 d. deklaruoti faktinę gyvenamąją vietą – t. y. nurodyti, kokiu konkrečiu adresu jie gyvena.

Gyvenamosios vietos deklaravimo ATMINTINE

 

Informuojame, kad statybos ir griovimo atliekas krauti į buitinių atliekų konteinerius griežtai draudžiama

2016 rugpjūčio 29

          Informuojame, kad statybos ir griovimo atliekas krauti į buitinių atliekų konteinerius, kaupti namo teritorijoje ar bendrojo naudojimo patalpose (koridoriuose, rūsiuose) griežtai DRAUDŽIAMA. Stambiagabaritinės ir butų remonto atliekos iš gyventojų NEMOKAMAI priimamos šiose aikštelėse (www.vaatc.lt) :

  • Pilaitės pr. 50, Pilaitėssen., tel. 8 620 38136,
  • Graičiūno g. 36C Panerių sen., tel. 8 618 32088,
  • Liepkalnio g. 113B, Naujininkų sen., tel. 8686 38550,
  • Pramonės g. 209 S, Naujosios Vilnios sen., tel. 8 614 75264

(darbo laikas II – V nuo 10 iki 19 val., VI nuo 10 iki 16.30 val.)

Seną buitinę techniką nemokamai išneša ir išveža UAB „EMP recycling“ tel. 1806

Nuo 2016-05-11 d. patvirtinti nauji atliekų tvarkymo įkainiai

2016 rugpjūčio 8

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2016 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. 1-444 patvirtino naujus atliekų tvarkymo tarifus ir įkainius –  padidino vienos tonos atliekų priėmimo į Vilniaus regiono komunalinių atliekų sąvartyną tarifą („vartų mokestį“) nuo 32,87 Eur (be PVM) iki 71,13 Eur (be PVM) bei patvirtino naują vienos tonos atvežtų į mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginį atliekų tvarkymo veiklos tarifo dydį – 60,92 Eur (be PVM), ko pasėkoje taip pat patvirtino ir didesnius mišrių komunalinių atliekų surinkimo, išvežimo ir šalinimo tarifus fiziniams ir juridiniams asmenims. Atsižvelgiant į tai, mišrių komunalinių atliekų surinkimo, išvežimo ir šalinimo maksimalus tarifas gyventojams didės nuo 0,08 Eur iki 0,09 Eur be PVM.

VYKDOMAS PAKARTOTINIS BALSAVIMAS RAŠTU

2016 rugpjūčio 8

GERBIAMI BUTŲ SAVININKAI !  VYKDOMAS PAKARTOTINIS BALSAVIMAS RAŠTU. Prašome užpildyti balsavimo biuletenį iki 2016-07-30 ir įdėti į balsadėžę, esančią Jūsų laiptinės 1-me aukšte. Butų savininkai, kurie yra atsisakę popierinių mokėjimo pranešimų, balsavimo biuletenį turi atsispausdinti, prisijungę prie “MOKĖJIMO PRANEŠIMAI” peržiūros, skyrelyje “SKELBIMAI NAMO LENTOJE”. Paruoštą 2016/2019 m. ilgalaikį planą, kuriame apskaičiuotas mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas, bei 2016 m. finansinį ir ūkinį planą žiūrėti skyrelyje “INFORMACIJA APIE MANO NAMĄ”.

1 ir 2 AUKŠTŲ BUTŲ SAVININKŲ DĖMESIUI !

2016 birželio 4

Informuojame, kad vadovaujantis 2015-08-05 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 831  išlaidos už namo lifto remontą  skirstomos visiems butų ir kitų patalpų savininkams proporcingai turimam plotui. Šią prievolę nustato Civilinio kodekso nuostata, kad liftas yra daugiabučio namo bendrosios dalinės nuosavybės objektas ir priklauso visiems butų ir kitų patalpų savininkams.

LR aplinkos ministerija aiškina:

„Daugiabučio liftas, kaip ir stogas, yra bendrosios dalinės nuosavybės objektas, todėl juos išlaikyti privalo visi butų savininkai. Jeigu pirmų aukštų butų gyventojai liftu nesinaudoja, nereiškia, kad jis jiems nepriklauso ir kad jie neprivalo prisidėti jį išlaikant, – sako aplinkos viceministrė Daiva Matonienė. – Panašiai ir su stogu. Yra manančių, kad prakiurusio stogo remontas – tik viršutinio aukšto gyventojų reikalas. Jokiu būdu. Tiek stogas, tiek liftas – bendra nuosavybė. Tad jais privalo rūpintis visi“.

Tokią poziciją  argumentavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkritį priimta nutartimi, kurioje pažymima, jog „namo bendrojo naudojimo objektų išlaikymas pagrįstas ne jų faktiniu naudojimu, o bendrąja nuosavybe ir visų bendrasavininkių prievole šią nuosavybę išlaikyti”.

Gyventojų dėmesiui !

2016 gegužės 31

         Šilumos tiekėjas UAB „Vilniaus energija“ š.m. birželio mėn. 6-9 d.  vykdys šilumos trasų hidraulinius bandymus ir remontą. Dėl šios priežasties  nuo birželio 6  d. 12.30 val. iki birželio 9 d. 15 val. numatomas termofikacinio vandens karštam vandeniui ruošti tiekimo nutraukimas. Tuo pačiu nešils gyvatukai, o iš karšto vandens čiaupų tekės šaltas vanduo.

Karšto vandens tiekimas gali būti atnaujintas bet kuriuo metu be atskiro perspėjimo.

Teirautis apie hidraulinių bandymų ir remonto eigą galima UAB„ Fabeta“ telefonu 2484111. 

Vilniečiai baigia šildymo sezoną

2016 balandžio 29

Vilniaus savivaldybė nuo pirmadienio (gegužės 2 d.) baigia šildymo sezoną.
Nuo pirmadienio šildymas išjungiamas sostinės gyvenamuosiuose namuose, administraciniuose pastatuose, ir miesto mokyklose, darželiuose bei sveikatos priežiūros įstaigose.

2016 m balandžio 29d įsakymas Nr 30-998 Dėl šildymo sezono baigimo

VYKDOMAS BUTŲ SAVININKŲ BALSAVIMAS RAŠTU DĖL KAUPIAMŲJŲ LĖŠŲ TARIFO PATVIRTINIMO

2016 balandžio 15

DĖMESIO! Prašome užpildyti balsavimo biuletenį iki 2016-05-06 ir įdėti į balsadėžę, esančią Jūsų laiptinės 1-me aukšte. Butų savininkai, kurie yra atsisakę popierinių mokėjimo pranešimų, balsavimo biuletenį turi atsispausdinti, prisijungę prie “MOKĖJIMO PRANEŠIMAI” peržiūros, skyrelyje “SKELBIMAI NAMO LENTOJE”. Paruoštą 2016/2019 m. ilgalaikį planą, kuriame apskaičiuotas mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas, žiūrėti skyrelyje “INFORMACIJA APIE MANO NAMĄ”.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015 m. balandžio 15 d. nutarimas Nr. 390 “Dėl BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ NAMUI (STATINIUI) ATNAUJINTI PAGAL PRIVALOMUOSIUS STATINIŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMUS, KAUPIMO, DYDŽIO APSKAIČIAVIMO IR SUKAUPTŲ LĖŠŲ APSAUGOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO”

Dėl šildymo sezono pratęsimo

2016 balandžio 14
Vilniaus miesto savivaldybė nusprendė nuo penktadienio, balandžio 15 dienos, pratęsti šildymo sezoną gyvenamuosiuose namuose, jeigu tam neprieštarauja dauguma to namo butų savininkų.

Dėl šildymo sezono pabaigos

2016 balandžio 6

Vilniaus mieste šildymo sezonas baigiamas 2016 m. balandžio 7 d.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  Įsakymas del šildymo sezono pabaigos

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra administravimas?

Administravimas – tai daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų (bendrasavininkių) (toliau vadinama – patalpų savininkai) bendrosios dalinės nuosavybės paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti.
 

2. Kas yra nuolatinė techninė priežiūra?

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra (eksploatavimas) - namo būklės nuolatinis stebėjimas, pastato pagrindinių konstrukcijų (sienų, cokolio, stogo ir kitų konstrukcijų) mechaninio patvarumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų saugaus naudojimo užtikrinimas, jų profilaktika, gaisrinės saugos palaikymas. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų techninė priežiūra - techninių ir organizacinių priemonių, skirtų gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomiesiems reikalavimams įgyvendinti, visuma, apimanti bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą) ir remontą.
 

3. Kas yra bendrojo naudojimo objektai (bendroji nuosavybė)?

Bendrojo naudojimo objektai - bendroji dalinė daugiabučio namo savininkų nuosavybė. Tai yra:
1) bendrosios konstrukcijos - pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios (pamatai, sienos, perdenginiai, stogas) ir kitos konstrukcijos (balkonų bei laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys);
2) bendroji inžinerinė įranga - daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir angos, šildymo radiatoriai, elektros skydinės, liftai, televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, katilinės ir kita bendro naudojimo inžinerinė techninė įranga bendrojo naudojimo patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti atskiriems gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso namo inžinerinės techninės įrangos funkcionavimu ir jeigu jie nėra trečiųjų asmenų nuosavybė;
3) bendrojo naudojimo patalpos - daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims.
 

4. Kas yra privalomieji reikalavimai?

Gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir naudojimo privalomieji reikalavimai – tai įstatymuose ir valstybės valdymo institucijų patvirtintuose normatyviniuose dokumentuose (techniniuose reglamentuose, priežiūros bei eksploatavimo taisyklėse ir kitur) nustatyti privalomieji pastato konstrukcijų mechaninio atsparumo ir stabilumo, gaisrinės saugos, higienos, aplinkos apsaugos, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo, kiti pastato ir jo inžinerinės techninės įrangos naudojimo ir priežiūros reikalavimai.
 

5. Kas yra papildomai teikiamos paslaugos?

Tai – patalpų savininko nuosavybės ir priežiūros ribose teikiamos remonto ir kitos paslaugos: šalto ir karšto vandentiekio remontas nuo išleidimo čiaupų iki ventilių bute, buto kanalizacijos pravalymas, elektros instaliacijos bute remontas ir kt. Tokios paslaugos yra apmokamos pagal atliktų darbų aktą.